SFINX – Intensiv svenska för ingenjörer och arkitekter

SFINX riktar sig till dig som är utländsk ingenjör eller arkitekt och vill läsa svenska i snabb takt. SFINX har som mål att ge nyanlända ingenjörer och arkitekter goda kunskaper i svenska, tekniskt språk samt kunskaper om svensk arbetsmarknad. Detta för att öka chanserna att få anställning inom relevant bransch.

SFINX

SFINX är ett samarbete mellan KTH, Länsstyrelsen, Järfälla och Stockholms stad och startar med intensivundervisning i svenska för att sedan, parallellt med svenskastudierna, övergå till auskultation på kurser vid KTH. Allt i syfte att utveckla det tekniska språket. Under hela utbildningen ges SFINX-deltagarna möjlighet till vägledning och en individuell studieplan. Efter cirka tio månader finns det möjlighet att ansöka till ett mentorskapsprogram som Sveriges ingenjörer ansvarar för.

SFINX erbjuder också hjälp med CV-skrivning och försök till matchning mot näringslivet.

SFINX finns i Stockholms stad samt i Järfälla. Se hemsidan Svenska för ingenjörer  för information om kursstarter.

SFINX vänder sig till dig som:

 • är ingenjör eller arkitekt med utländsk akademisk examen
 • har varit i Sverige maximalt 3 år
 • har kunskaper i svenska, från nybörjarnivå upp till avslutad SFI D
 • har betyg i engelska 5 eller motsvarande
 • har permanent uppehållstillstånd (studentvisum gäller inte)

SFINX erbjuder:

 • intensiva studier i svenska (du börjar på den nivå du är på)
 • kurser i svenska upp till nivå Svenska 3
 • auskultera på KTH kurser utan att ha formell behörighet i svenska
 • värdefulla kontakter i ingenjörsvärlden
 • kunskaper om den svenska ingenjörsbranschen och svensk arbetskultur
 • i Järfälla valideras kunskaper i engelska med nationellt prov och möjlighet till studier i engelska; På SIFA krävs motsvarande nivå engelska 6
 • Mentorskapsprogram som Sveriges ingenjörer ansvarar för

Ansökan

Så här anmäler du dig till Svenska för ingenjörer

 • På länken ovan finns mer information om nästa kursstart.
 • När du söker till Sfinx ska du samtidigt skicka dina betyg till Universitets- och högskolerådet (UHR)   för att få en bedömning av din examen. Detta gör det lättare att söka jobb.
 • Du ska INTE vänta på svar från UHR innan du söker, skriv in ärendenummer från UHR i din ansökan till Sfinx.

Kontaktpersoner

SIFA, Stockholms Intensivsvenska för akademiker, Stockholm

Om du har frågor om antagning och behörighet till SFINX, SIFA
Anna Perez Schönning
Telefon: 08-508 35 775
Dinara Sabdenova
Telefon: 08-508 35 446
infosfx@stockholm.se

Carl Stensson och Åsa Lovekrans, studievägledare
asosyv@edu.stockholm.se

Järfälla Lärcentrum

Om du har frågor om SFINK på Järfälla Lärcentrum
Felicia Wallin, studievägledare
Telefon: 08-580 297 20
Felicia.wallin@jarfalla.se

KTH

Vid frågor om auskultation på KTH-kurser
Jenny Holm, studievägledare
Telefon: 08-790 92 32
sfinx@kth.se

Information for English speaking

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-01-23