Urval

Urval som tillämpas för kurser till fristående studerande.

Urval för fristående kurser

Om konkurrens om platserna uppstår sker ett urval. De sökande rangordnas då enligt följande:

  • 1-TEX: sökande med civilingenjörs-, arkitekt- eller högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, teknologie magister- eller masterexamen samt sökande med gymnasielärarexamen.
  • 2-ÖEX: sökande med annan examen på grundnivå.
  • 3-ÖBS: övriga behöriga sökande.

Urvalet sker seriellt. Först antas de i grupp 1, därefter i grupp 2 och slutligen i grupp 3. I sista hand tillämpas lottning.

För kurser på förutbildningsnivå eller kurser som vänder sig till nybörjare i högskolan tillämpas urval i enlighet med bestämmelserna i HF kap 7.

Anmälan och antagning

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-01-20