Behörighet till master- och magisterprogram på engelska

För att vara behörig till master- och magisterprogram med undervisning på engelska vid KTH måste du uppfylla både de grundläggande och särskilda behörighetskraven. De grundläggande behörighetskraven är desamma för alla program på avancerad nivå på KTH, medan de särskilda behörighetskraven är specifika för respektive program. De dokument som krävs vid anmälan och datum för anmälan varierar mellan programmen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

För att vara behörig till ett master- eller magisterprogram krävs att du har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp från svensk högskola/universitet, eller en motsvarande utländsk examen. För behörighet till engelskspråkiga master/magisterprogram krävs ingen behörighet i svenska men dock Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Villkorlig behörighet

Om du vid ansökningstillfället studerar på sista terminen på behörighetsgivande utbildning kan undantag göras från kravet på examen. Detta under förutsättning att pågående utbildning kommer att leda till examen samt att minst 150 hp är avklarade vid sista kompletteringsdag 3 februari 2020.
Om du studerar på sista terminen på behörighetsgivande utbildning vid utländskt lärosäte ska intyg för villkorlig antagning bifogas vid ansökan. Se mer information och blankett (statement of enrollment) som kan användas på: Universityadmissions/Instructions for students in their final year of Bachelor's studies

Om du läser din utbildning vid svenskt lärosäte behövs inget intyg. Undantaget är dock om du läser en längre utbildning utan examen efter tredje året (t.ex. civilingenjörs- eller arkitektutbildning) vid ett svenskt lärosäte. Då gäller att du måste ha klarat av minst 180 hp, inklusive ett kandidatexamensarbete om 15 högskolepoäng vid terminsstart. Kurser om minst 150 hp ska vara slutförda senast 3 februari 2020. Om du gör ditt kandidatexamensarbete under vårterminen 2020 så ska du bifoga ett intyg från ditt lärosäte som styrker detta.

Särskild behörighet

De särskilda behörighetskraven beskrivs under respektive program på KTH:s engelskspråkiga webbplats. Läs igenom programbeskrivningen noga för säkerställa att du uppfyller kraven för programmet du söker. Kontakta programansvarig om du har några frågor om särskild behörighet.

Dokument

Alla dokument som krävs måste bifogas ansökan senast sista kompletteringsdag, 3 februari 2019. Akademiska meriter från andra svenska lärosäten hämtas i regel automatiskt. De dokument som krävs för respektive program finns under respektive program på KTH:s webbplats. Notera att även du som studerat vid ett svenskt lärosäte måste skicka in/ladda upp dessa dokument.

Anmälan

Sista datum för ansökan till de flesta program är 15 januari och ansökan sker genom universityadmissions.se eller antagning.se. Ett antal masterprogram kan stänga sin ansökan vid ett senare datum. Datum för ansökan finns under respektive program på KTH:s webbplats.

Urval

Om det blir konkurrens om platserna görs ett urval. Se respektive program för mer information om hur detta görs. Kontakta programansvarig om du har några frågor om urvalet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-16