Datateknik, civilingenjör 300 hp

Datateknikprogrammet på KTH är en av Skandinaviens mest välrenommerade tekniska utbildningar och bland de främsta datateknikutbildningarna i världen. Efter examen har du breda karriärmöjligheter inom alla de branscher där datasystem är viktiga för verksamheten. Det kan handla om allt från kultur, finans, handel eller vård till mer traditionella tekniska områden inom industrin. Arbetsuppgifterna handlar ofta om design och utveckling av produkter, men det är också möjligt att ägna sig åt undervis­ning eller konsultverksamhet.

Om utbildningen

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Ämnesområde: IT och Datateknik
Möjlighet till utlandsstudier: Ja, läs mer
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm

Behörighet och antagningspoäng

Särskild behörighet:
Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Antagningspoäng HT-14:
BI 19.00, BIEX: 18.98, BII 19.48, HP 1.45

Ansökan öppnar: 16 mars
Ansökan stänger: 15 april
Öppet hus på KTH: 22-23 mars
Antagningsbesked 1: Mitten av juli
Sista svarsdag: Slutet av juli
Antagningbesked 2: Början av augusti
Obligatoriskt upprop: Mitten av augusti
Programstart: Slutet av augusti

Utbildningen

KTH bedriver världsledande forskning inom data­teknik, och som student får du tidigt ta del av den forskningen. Datalogi och matematik är utbild­ningens huvudämnen. Du börjar på grundnivå och fördjupar gradvis dina kunskaper. Parallellt med detta läser du kompletterande ämnen som organisationsvetenskap, kommunikation och hållbar utveckling. I slutet av år tre gör du ett kandidatexamensarbete. Fjärde och femte året följer du det masterprogram du har valt och avslutar med ett större examensarbete.

Du börjar tidigt med systematisk problemlösning och får alltmer avancerad träning i detta för varje årskurs. De insikter du får i de olika kurserna knyts ihop av en programsammanfattande kurs som löper genom de tre första åren.

Datateknik erbjuder språkmöjligheter.

Så här är utbildningen uppbyggd

Jobbet och framtiden

Du som siktar på att bli civilingenjör i Datateknik har spännande karriärmöjligheter inom ett stort antal branscher eftersom de flesta funktioner i samhället är beroende av datorer och datasystem. Du kan exempelvis jobba internationellt, i en ledande ställning med produktutveckling eller som IT-ansvarig på ett företag eller en myndighet. Du kan bli tekniskkonsult på ett företag som hjäl­per andra organisationer att utveckla datasystem eller jobba med undervisning och forskning.

Fråga en student

Hej, jag heter Marie och studerar Datateknik. Fråga mig gärna om programmet och KTH.

Jämför liknande utbildningar

*Ändringar kan ske i programmet 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp