Industriell ekonomi, civilingenjör 300 hp

Med en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi kan du kombinera djup kunskap inom ett teknikområde med avancerade industriella ekonomikunskaper. Därmed är du utbildad för att arbeta med teknikbaserad affärsutveckling, inom både etablerade och framväxande industrier. Du har breda internationella karriärmöjligheter och typiska arbetsuppgifter för en civilingenjör i Industriell ekonomi är som teknik- och managementkonsult, projektledare, produktutvecklare, analytiker, portföljförvaltare och entreprenör.

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Ämnesområde: Maskinteknik, industriell teknik och ekonomi
Möjlighet till utlandsstudier: Ja, läs mer
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm

Särskild behörighet:
Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Särskild behörighet genom äldre gymnasiekurser
Mer om behörighet
Antagningspoäng HT-15:
BI: 21.57, BIEX: 21.35, BII: 21.60, HP: 1.75

Ansökan öppnar: 15 mars
Ansökan stänger: 16 april
Öppet hus på KTH: 26-27 mars
Antagningsbesked 1: 13 juli
Sista svarsdag: 28 juli
Antagningbesked 2: 3 augusti
Obligatoriskt upprop: mitten av augusti
Programstart: slutet av augusti

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl@itm.kth.se

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
Fråga oss om studier

Industriell ekonomi 300 hp

Ämnet industriell ekonomi handlar om att kombi­nera teoretisk och praktisk kunskap om ledning av innovation, produktion och marknadsföring i etablerade och framväxande industrier. Den naturliga utgångspunkten för både utbildning och forskning är därmed organisationen (företaget/avdelningen/projektet) och dess verksamhet.

Utmärkande för kurserna i industriell ekonomi är därför att de behandlar frågor där teknisk och ekonomisk kompetens behövs för att lösa problem ur ett industriellt perspektiv. Denna utbildning betonar integrationen av teknik, ekonomi och ledarskap samt förmågan att kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. Därför läser du kurser inom industriell ekonomi och teknik/naturvetenskap parallellt under hela utbildningen. Under årskurs två väljer du en tek­nikinriktning där du får möjlighet att specialisera dig. Dessutom kommer du också läsa program­ specifika kurser som lägger stor vikt vid samspelet mellan teknisk problemlösning och ekonomiskt sammanhang.

Under utbildningen har du stor möjlighet att använda de valfria poängen till att profilera dig ytterligare inom de områden som intresserar dig. Du har mycket goda möjligheter till utbytesstudier genom KTH:s samarbeten med universitet runt om i världen. Under utbildningen skall alla genomföra två examensarbeten, dels ett på grundnivå i årskurs tre och dels ett på avance­rad nivå i årskurs fem.

Kurser

Jobbet och framtiden

Som civilingenjör i Industriell ekonomi har du många intressanta karriärmöjligheter. Ditt arbete kommer med all sannolikhet inriktas på teknik­ baserad affärsutveckling inom både etablerade och framväxande industrier. I centrum står då utveckling och organisering av effektiv industriell verksamhet, lönsamma teknikbaserade affärer samt hur man skapar förutsättningar för innova­tion, utveckling och tillväxt.

Genom din förmåga att kunna kombinera djup teknisk kunskap med avancerade industriella ekonomikunskaper har du förutsättningar att lösa komplexa problem utifrån flera olika perspektiv. Många studenter får därför efter avslutad utbildning ledarpositioner av olika slag.

* Ändringar kan ske i programmet. 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp