Till innehåll på sidan

Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik

Inom arkitektur och samhällsbyggnad skaffar du dig kunskaper om samhällsutveckling och byggande. Det handlar inte bara om utformning av byggnader och tekniska konstruktioner. Sociala, ekonomiska, miljömässiga, estetiska och juridiska perspektiv tar också stor plats.

Skapa framtidens miljöer, byggnader, städer och regioner

Några av våra största utmaningar är snabb urbanisering, åldrande befolkning, begränsade energiresurser och globala klimatförändringar. Dessa problem möter vi genom att skapa hållbara lösningar; exempelvis utvecklar vi nya material, metoder och sätt att utforma den byggda miljön.

Ett varierat yrkesliv väntar inom detta mycket breda ämnesområde. Du arbetar med hur miljöer, byggnader, infrastruktur, städer och regioner ska utformas och förnyas i takt med samhällsförändringar. Arkitekt, fastighetsekonom, stadsplanerare, byggprojektledare, lantmätare, miljöforskare och konsult med olika inriktningar är exempel på yrkesroller som utbildningarna leder till. Många är anställda i kommuner, av myndigheter, konsultföretag, fastighetsmäklare, byggföretag eller starta eget.

Utbildningar inom ämnesområdet

Ställ frågor till KTH-studenter 

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-07-02
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik
Energi och miljö
Industriell ekonomi och teknik
IT och datateknik
Kemi- och bioteknik
Maskinteknik, farkostteknik och produktframtagning
Materialvetenskap
Medicinsk teknik
Teknik och lärande
Öppen ingång och behörighetsgivande utbildningar