Till innehåll på sidan

Energi och miljö

Ämnesområdet har ett starkt systemperspektiv där både tekniska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga aspekter finns med.

Med fokus på framtidens energisystem, hållbara samhällen och hållbar teknik

Med en examen inom Energi och miljö är du en kompetent, välutbildad nyckelresurs i jakten på innovativa lösningar kring klimatförändringar och andra utmaningar som samhället står inför. Om du väljer någon av utbildningarna Maskinteknik, Farkostteknik, Industriell ekonomi, Teknisk kemi, Materialdesign eller Design och Produktframtagning så kan du fördjupa dig mot energi och miljö under senare årskurser.

Internationellt investeras stora resurser i företag som arbetar med energi och miljöteknik, så kallade Cleantech-företag. I stora delar av världen satsas det även stort på teknik inom förnyelsebar energi vilket innebär många nya och spännande karriärmöjligheter i framtiden. Du kan exempelvis jobba med förnyelsebar energi, framtidens fordonsbränslen, smarta elnät, energieffektivisering, risk management, miljöledning och miljösystemanalys.

Utbildningar inom ämnesområdet

Ställ frågor till KTH-studenter 

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-07-02
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik
Energi och miljö
Industriell ekonomi och teknik
IT och datateknik
Kemi- och bioteknik
Maskinteknik, farkostteknik och produktframtagning
Materialvetenskap
Medicinsk teknik
Teknik och lärande
Öppen ingång och behörighetsgivande utbildningar