Till innehåll på sidan

Industriell ekonomi och teknik

Ämnesområdet industriell ekonomi och teknik handlar om att utveckla produktionen och värdeskapandet i teknikbaserade företag och organisationer. Som ingenjör i industriell ekonomi och teknik från KTH har du alla möjligheter att bidra till innovation, ökad konkurrenskraft samt till ett mer hållbart samhälle.

Teknik, innovation och hållbarhet

I en tid av klimatförändring och teknikskifte finns det ett stort behov av ingenjörer som kan sätta tekniken i ett sammanhang och kan kommunicera över traditionella ämnesgränser. KTH:s utbildningar inom Industriell ekonomi och teknik tränar dig därför i att formulera och lösa komplexa problem genom att integrera kunskaper från teknik, ekonomi och produktion.

Som civilingenjör i industriell ekonomi arbetar man ofta med frågor kring innovation, utveckling och förändring. Några typiska yrkesroller för en ingenjör i industriell ekonomi är projektledare, affärs- och produktutvecklare, analytiker, konsult och entreprenör. Som ingenjör i industriell teknik och hållbarhet arbetar man med frågor som berör både tillverkande industri och hållbarhet. Högskoleingenjören har större fokus på tekniskt produktionsunderhåll, medan civilingenjören arbetar med hela produktionssystemet; hur människor och teknik samverkar i tillverkningsprocessen. Gemensamt för dessa utbildningar är att helheten måste vara hållbar för både företaget, medarbetarna och miljön.

Utbildningar inom ämnesområdet

Ställ frågor till KTH-studenter

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-07-02
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik
Energi och miljö
Industriell ekonomi och teknik
IT och datateknik
Kemi- och bioteknik
Maskinteknik, farkostteknik och produktframtagning
Materialvetenskap
Medicinsk teknik
Teknik och lärande
Öppen ingång och behörighetsgivande utbildningar