Till innehåll på sidan

Kemi- och bioteknik

Ämnesområdet kemi- och bioteknik kopplar samman naturvetenskapliga ämnen som biologi och kemi med teknik. Kunskap om hur naturen fungerar på cell- och molekylnivå kombineras med utveckling av produkter och tjänster som möter samhällets behov.

Natur möter teknik

Kemi- och bioteknik behövs för att lösa de globala utmaningarna människan står inför: hälsa, klimat, brist på råvaror, tillgång till energi, livsmedel och rent vatten för jordens ökande befolkning.

Bioteknik- och kemisektorn har en intensiv forskningsverksamhet och ett aktivt näringsliv med allt från små bioteknikbolag till stora kommersiella företag. Du kan till exempel jobba med att utveckla läkemedel, medicinska analyser, nya material eller bioteknisk utrustning - eller andra industriella processer för exempelvis livsmedel, vattenrening och miljöteknik. Du kan också jobba med patent, finanser, forskningspolitik, journalistik eller inom konsultbranschen. Många väljer även att doktorera.

Utbildningar inom ämnesområdet

Ställ frågor till KTH-studenter 

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-07-02
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Elektroteknik, teknisk fysik och teknisk matematik
Energi och miljö
Industriell ekonomi och industriell teknik
IT, datateknik och medieteknik
Kemi- och bioteknik
Maskinteknik, farkostteknik och produktframtagning
Materialvetenskap
Medicinsk teknik
Teknik och lärande
Öppen ingång och behörighetsgivande utbildningar