Till innehåll på sidan

Medicinsk teknik

Utbildningar i medicinsk teknik är tvärvetenskapliga, vilket innebär att kunskaper från flera områden kombineras. Du läser matematiska, naturvetenskapliga och tekniska kurser från KTH, men även kurser i anatomi och fysiologi som ges i samarbete med Karolinska Institutet.

Teknikutveckling för kroppen och sjukvården

Medicinsk teknik kan användas för att hitta nya sätt att hjälpa sjuka och personer med funktionsnedsättning, exempelvis genom att hjälpa blinda orientera sig eller rörelsehindrade att styra en rullstol. Många tillämpningar av medicinsk teknik finns inom sjukvården, men även inom idrotts- och fordonsindustrin.

Medicintekniska högskoleingenjörer jobbar ofta inom vården där tekniken används, medan civilingenjörer arbetar på företag där ny teknik utvecklas. 

Om du är intresserad av sjukvård, medicin och teknik kan det här ämnesområdet passa dig.

Utbildningar inom ämnesområdet

Ställ frågor till KTH-studenter 

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2018-12-03