Kombinera elitidrott och studier på KTH

Riksidrottsförbundet (RF) har tillsammans med flera svenska lärosäten bildat ett antal Riksidrottsuniversitet (RIU). KTH tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH ) är ett av dessa Riksidrottsuniversitet. KTH-RIU erbjuder ett starkt och genomtänkt stöd till ”dubbla karriärer”. Stödet gör det möjligt för elitidrottare att kombinera studier på KTH med träning och tävling på högsta nivå. KTHs program för dubbla karriärer verkar för hållbar idrott där studenterna får stöd för att må bra såväl under som efter sin elitidrottskarriär.

KTH-RIU erbjuder stöd till alla elitidrottare

Riksidrottsuniversitetet KTH ger idag ett omfattande stöd till alla elitidrottare som studerar på KTH. Det stöd KTH-RIU erbjuder innehåller ett studiestöd och ett idrottsstöd. Studiestödet innebär att KTH hjälper till med att anpassa studierna både vad det gäller studietakt, examinationstillfällen och karriärvägledning. För att ge det omfattande idrottsstödet samarbetar KTH med Sport Campus Sweden (SCS). Alla RIU-studenter erbjuds på detta sätt bland annat fysiologiska tester, idrottsmedicinskt stöd, idrottspsykologisk rådgivning, livsstilssamtal, karriärföreläsningar och kostrådgivning.

Behörighet och antagning

Du måste vara antagen till en utbildning på KTH för att ingå i Riksidrottsuniversitetet. Antagning till utbildning sker på samma villkor som för övriga studenter via antagning.se Vidare för att räknas som RIU-student måste även specialidrottsförbundens krav vara uppfyllda. Det innebär att du ska vara aktuell elitidrottare inom en RF-ansluten idrott.

Är du intresserad av att som student ta del av RIUs stöd kontaktar du ditt specialidrottsförbund. Förbundet intygar på en särskild blankett att du uppfyller kriterierna. För att bli registrerad som RIU-student lämnar du sedan in blanketten till KTHs koordinatorer för Dubbla Karriärer (DK koordinatorer).

Du som uppfyller kriterierna för att bli RIU-student undertecknar sedan en överenskommelse för att tydliggöra respektive parts ansvar om anpassad studiegång, framförhållning och ekonomi.

Ansökan om RIU till KTH

  1. Du ansöker till ett program på KTH via www.antagning.se . I samband med ansökan kan du få studie- och karriärvägledning i val av utbildning på KTH av DK-koordinator. Om så är aktuellt kontakta någon av DK-koordinatorerna på KTH.

  2. Vid programstart när du påbörjat dina studier (registrerad på program) på KTH kontaktar du DK-koordinator för att boka tid för informationsmöte.

  3. Vid informationsmötet med DK-koordinator får du mer information om hur det är att vara RIU-student. Du överlämnar här ditt intyg från ditt specialidrottsförbund, det finns en särskild blankett för riksidrottsuniversitetet enligt Riksidrottsförbundets kriterier- se nedanstående länk, samt skriver under överenskommelsen.

Mer information

Viktiga datum

15/10 Sista datum för överlämnande av RF-intyg från ditt specialidrottsförbund för att bli RIU-student under hösttermin.

15/3 Sista datum för överlämnande av RF-intyg från ditt specialidrottsförbund för att bli RIU-student under vårtermin.

Under studietiden

Efter att RF-intyget överlämnats till DK-koordinator kallas du till ett individuellt startsamtal hos Sport Campus Sweden (SCS) för att utforma det personliga idrottsstödet. 

Alla nya RIU-studenter kallas till ett gemensamt uppstartsmöte tillsammans med SCS och KTH.

I samband med att du blir RIU-student är det bra att du i ett tidigt skede meddelar din programstudievägledare att du är RIU-student på KTH. 

För att fortsätta vara RIU-student måste du varje år skicka in ett nytt RF-intyg som intygar att du uppfyller kriterierna. Datum för inlämningen av nytt RF-intyg beror på när du blev RIU-student dvs när du skrev på överenskommelsen och ett år framåt.  

Kontakt Riksidrottsuniversitetet (RIU)

riu.utbildning@kth.se

Patrick Hallqvist, DK-koordinator: 08-790 7433
Helen Waldur, DK-koordinator: 08-790 7190
Inge Jovik, RIU ansvarig: 08-790 9801

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-08-14