Till innehåll på sidan

Studentengagemang

Engagera dig tillsammans med andra på KTH som på olika sätt arbetar för hållbarhet. Här är ett urval av de föreningar och projekt du kan engagera dig i.

KTH Students for Sustainability

Syftet med KTH Students for Sustainability är att föra samman studenter och föreningar som är engagerade i hållbarhetsfrågor på KTH. KTH Students for Sustainability bjuder in alla studenter som är intresserade av hållbarhet för att diskutera aktuella teman och hur studenter och föreningar på KTH kan organisera sig tillsammans.

THS Green Week

En eventvecka som organiseras årligen av studentkåren. Under eventet kan KTH-studenter inspireras av och nätverka med företag och organisationer som arbetar med hållbar utveckling. 

Engineers Without Borders

Föreningen Engineers Without Borders arbetar med utmaningar kopplade till de globala hållbarhetsmålen i Sverige och internationellt. På KTH finns en lokal grupp med 50 aktiva volänter bestående av studenter, doktorander och forskare. På KTH har föreningen stort fokus på internationella projekt, men organiserar även föreläsningar och workshop på tema hållbarhet. 

Effektiv Altruism

Effektiv altruism KTH handlar om att använda analys och kritiskt tänkande för att lista ut de bästa sätten att hjälpa andra på. Effektiv altruism är en rörelse som startades år 2008 och har idag vuxit till omkring 13000 personer över hela världen.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-08-23