Plugga på KTH med funktionsnedsättning

Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd i sina studier vid KTH. Stöden kan vara i form av anpassad tentamen, anteckningsstöd, talböcker, mentorsstöd med flera.

KTH bedriver, i enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567), ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning. En del i det arbetet är att erbjuda kompensatoriskt, pedagogiskt stöd i studiesituationen.

FUNKA ansvarar för stöd till studenter med funktionsnedsättning. När du har blivit antagen kan du kontakta Funka för att diskutera möjligheten till pedagogiskt stöd.

Mer information om Funka och om stöden

Kontakt

Funka har samordnare som arbetar med pedagogiskt stöd åt studenter vid KTH. Kontakta dem om du har frågor eller om du behöver stöd i dina studier.

E-post: funka@kth.se

Tel: 08-790 7500, måndag-torsdag 09.00-10.00

Besöksadress: Drottning Kristinasväg 4

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-08-16