Utlandsstudier

Studenter vid KTH erbjuds många och stora möjligheter till utlandsstudier. Det är därför inte konstigt att en tredjedel av studenter med examen från KTH har spenderat en del av sin studietid utomlands. Utlandsstudier genom KTH är en unik chans att utan extra kostnader och förlängd studietid spetsa sitt CV, upptäcka världen, växa som person och få vänner för livet. KTH erbjuder även ett certifikat i global kompetens.

Dina utlandsstudier är en upplevelse du kommer att minnas för livet - en unik möjlighet att lära känna en ny kultur och få nya perspektiv att ta med dig hem. Oavsett om du vill bege dig till en afrikansk bergsby, en multinationell storstad eller bara varmare breddgrader så finns det utlandsalternativ som passar dig.

Utbytesstudier, som är den vanligaste formen av utlandsstudier, innebär att du under en eller två terminer byter ut dina kurser vid KTH mot kurser vid ett av KTH:s framstående partneruniversitet världen över. Detta utan att förlänga studietiden eller betala terminsavgifter. De mest populära destinationerna är Singapore, Schweiz, Australien, USA, Frankrike och Tyskland.

Många studenter vid KTH gör sina examensarbeten eller andra projekt utomlands. Stipendier finns att söka för bland annat projekt i Europa och för fältstudier i utvecklingsländer. I år har studenter bland annat gjort examensarbete i Brasilien om stadsplanering i Rio de Janeiros favelas och praktik på arkitektkontor i Berlin. KTH erbjuder också sommarkurser vid ett antal partneruniversitetet i Europa och Asien.

Frågor om utlandsstudier 

De internationella möjligheterna varierar mellan programmen. Om du har frågor om vilka möjligheter som finns för studenter på det program som du är intresserad av att studera, använda kontaktuppgifterna som finns på respektive programs sidor.

Certifikat för global kompetens

Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. För att möta dessa behov erbjuder KTH ett certifikat i global kompetens.