Utlandsstudier

Är utlandstudier något som lockar dig? Att studera utomlands är en unik chans att utan extra kostnader spetsa sitt CV, upptäcka världen, växa som person och få vänner för livet. En tredjedel av de studenter som har tagit examen från KTH har spenderat en del av sin studietid utomlands.

Topp 10 destinationer för utbytesstudier

  1. Singapore
  2. Frankrike
  3. USA
  4. Australien
  5. Schweiz
  6. Kina
  7. Japan
  8. Tyskland
  9. Nederländerna
  10. Spanien

Som student på KTH har du goda förutsättningar för utlandsstudier och det finns en mängd olika alternativ.

Utbytesstudier, som är den vanligaste formen av utlandsstudier, innebär att du under en eller två terminer byter ut dina kurser på KTH mot kurser vid ett av de över 200 universitet världen över som KTH samarbetar med. Det gör att du kan välja att plugga i en europeisk småstad, på tropiska breddgrader eller i en multinationell storstad. Det finns alternativ som passar alla.

Sommarkurser är en annan möjlighet. Då studerar man utomlands några veckor under sommaren. Ett antal partneruniversitetet i Europa och Asien erbjuder den möjligheten.

Ett annat alternativ för utlandsstudier som många väljer är att göra sitt examensarbete eller något projektarbete utomlands.

De internationella möjligheterna varierar mellan programmen. Information om vilka utlandsmöjligheter som erbjuds för de program du är intresserad av finns på respektive programs sida. Du kan också följa några av de KTH-studenter som studerar utomlands på: www.kth.se/utlandsbloggen

RUTVIKA ACHARYA

Development group manager på Hilti AG i Lichtenstein
Utbyte: Utbytestermin på tekniska universitetet, TU Delft, i Holland
Utbildning: Farkostteknik 300 hp

Vad var det bästa med att studera utomlands?
– Den kulturella mångfalden! Jag lärde känna människor från hela världen. Vi gjorde mycket som är typiskt för Holland men delade även med oss av våra egna kulturer. Ett starkt minne är hur vi firade midsommar i Delft. Det var hela köret; vi gjorde en midsommarstång, band blomsterkransar, dansade och sjöng ”Små grodorna”. Det blev mycket uppskattat.

Hur har din utbytestid hjälpt dig i din karriär?
– Hilti, där jag arbetar, är en mycket internationell arbetsplats och de flesta av mina kollegor är från andra länder än Lichtenstein. Under utbytestiden fick jag lära mig att förstå och anpassa mig till en ny kultur och den erfarenheten har varit en stor fördel att ha med sig. Globaliseringen är en viktig aspekt för många företag då de arbetar mer internationellt och har medarbetare runt om i världen.

Språk och global kompetens

Språklig och kulturell kompetens är framgångsfaktorer i många yrken och efterfrågas särskilt av exportindustrin och större företag och organisationer.

En examen från KTH tillsammans med gedigna språk- och kulturkunskaper öppnar dörrarna till en internationell arbetsmarknad.

KTH erbjuder kurser i olika språk, kommunikation, retorik, interkulturell kompetens och akademiskt skrivande.

Du kan välja kurser i språk och kommunikation om ditt program har utrymme för valfria kurser, vilket de flesta program har. I en del program är språkkurser redan inkluderade.

KTH har tagit fram ett kurspaket som i kombination med utlandsstudier resulterar i ett certifikat för global kompetens. Med certifikatet får du en utvecklad förståelse för kulturella variationer och arbetsmiljöer präglade av kulturell och social mångfald vilket förbättrar chansen till ett framgångsrikt internationellt arbetsliv.

Mer om språk och global kompetens

Läs mer

Praktisk information riktat mot nuvarande studenter om utbytesstudier