Tips för bättre studieteknik och extra stöd

Det är en stor omställning att börja på KTH. Studietakten är mycket högre och antalet lektioner färre. Du måste själv ta ansvar för dina studier redan från start. Försök att tidigt hitta en studieteknik som passar dig, det kommer du att tjäna på resten av utbildningen!

Många som funderar på att söka till KTH oroar sig för matten. Du måste inte vara ett matte-geni för att klara av studierna på KTH. Utbildningarna är gjorda för vanliga människor, men studietempot är ofta högt, och du måste vara beredd på att lägga ner en hel del tid på dina studier. Studierna på KTH är ett heltidsarbete, där varje vecka motsvarar minst 40 timmars arbetsinsats.

Häng med från början

Det är viktigt för självförtroendet att verkligen hänga med redan från första terminen. De kunskaper du skaffar dig under den första tiden ligger dessutom ofta till grund för undervisningen i högre årskurser. För att du lättare ska kunna hänga med i undervisningen vill vi ge dig några goda råd inför dina högskolestudier:

• Satsa på att förstå, inte bara lära dig utantill
• Utnyttja lärarna om du inte förstår
• Plugga tillsammans med dina kurskamrater och hjälp varandra
• Förbered nästa dags undervisning
• Repetera vad du har lärt dig varje dag
• Planera dina studier så att du får en jämn arbetsbelastning

Tips för bättre studieteknik

Det kan räcka med att du tar en snabb titt på det som ska gås igenom på nästa dags lektioner, så kan du lättare hänga med och ställa frågor.

Repetera

Läs varje dag igenom vad som tagits upp under föreläsningar och lektioner. Summera, sammanfatta och repetera det viktigaste.

Planera

Det är du själv som styr över din tid, dina studier och ditt lärande. Arbeta målinriktat men sätt upp realistiska mål. Tänk också på att ge dig tid för egna intressen för att orka med studietakten.

Satsa på att förstå

Problemlösning är en väg till förståelse i de flesta ämnen, så lägg ner mycket tid på att lösa uppgifter och räkna tal. Försök att inte fastna i en uppgift, utan gå vidare så kommer förståelsen så småningom.

Hjälp varandra

Läs och diskutera med dina studiekamrater. Bilda små grupper och gå igenom teori, problem och uppgifter. Ge varandra gärna tips om studievanor och studieteknik.

Extra stöd

Om du känner att du har fastnat i studievanor som inte fungerar eller känner oro inför tentorna, kan du vända dig till din studievägledare, Centrala Studievägledningen eller Studenthälsan för att komma vidare och skapa nya vanor.

På KTH finns också flera former av uppmuntran till studier under kursens gång som är till för att underlätta för dig som student. Kontrollskrivningar och bonuspoäng till exempel. Du kan också få mattehjälp, bland annat i ljusgården i E-huset.

Det finns också ett antal förberedande kurser på distans i matematik, fysik, kemi och dataprogrammering för dig som blivit antagen till KTH och vill förbereda dig inför kursstarten. Undersökningar visar nämligen att studenter som har läst vår förberedande kurs i matte på nätet klarar sina fortsatta studier mycket bättre.

ARC

ARC (Akademiskt resurscentrum) och är till för dig som vill bli bättre på att hitta rätt information, skriva bättre rapporter och uppsatser eller få bättre studieteknik. ARC erbjuder också karriärcoachning, mattestöd och extra programmering samt lunchföreläsningar om allt från att plugga mer effektivt till att hitta rätt jobb efter studierna. Mer information om aktiviteter, öppettider, bokning och bemanning finns på Akademiskt resurscentrum

Språk- och kulturkunskaper

Språk- och kulturkunskaper – öppnar dörrar till en internationell arbetsmarknad. Därför erbjuder KTH:s enhet för Språk och kommunikation allmänna och fackspråkliga kurser i främmande språk, kommunikation samt skrivande och retorik inom grundutbildningen. Som en del av arc driver Språkenheten Centrum för akademiskt skrivande. Hit kan du som student vända dig med alla typer av skrivuppgifter på svenska och engelska. Här får du individuell handledning och tips om skrivande, struktur och språklig stil. kth:s
språkcafé och tandemspråkinlärning är andra bra alternativ för dig som vill förbättra dina språkkunskaper.

Läs mer om Språk och kommunikations olika verksamheter på:
www.kth.se/language
www.kth.se/cas
www.kth.se/languagecafe  
www.kth.se/tandem
 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2013-10-25