Hjälper forskare att bli företagare

På Electrumlabbet i Kista pågår flera spännande forskningsprojekt med fokus på utveckling och småskalig produktion inom mikro- och nanofabrikation. Här delar forskare och företag från hela världen på ett 1300 kvm stort renrumslabb och Nils Nordell ansvarar för driften.

Nils Rodell, Foto: Petter Karlberg

Namn: Nils Nordell
Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik
Gör: Föreståndare för Electrumlaboratoriet i Kista
Läs mer om programmet:  Teknisk fysik 300 hp

– Egentligen är det mitt första jobb. Och enda. Efter min examen från KTH började jag på ett institut för innovation och produktutveckling inom mikroelektronik. Från början satt vi i Albano men flyttade senare till Kista för att hamna närmare elektronikindustrin. Labbmiljön här är väldigt speciell med extremt höga krav på renlighet. Förutom heltäckande skyddskläder så byts all luft i labbet ut varannan minut för att vara helt fri från partiklar, och hela huset är byggt för att minska vibrationer. Bland alla spännande projekt under åren har tunga företag som Ericsson och ABB bedrivit forskning här samt andra företag inom transport-, miljö- och säkerhetsindustrin.

Vad gör ni på Electrumlabbet?
– Vi forskar och tillverkar i nano- och mikroskala och stödjer hela kedjan från utbildning, forskning och utveckling till prototyper och produktion. Bland annat har vi utvecklat så kallade kiselkarbidkomponenter som kan användas för att klara extremt höga temperaturer, till exempel på Venus där ytan håller 460 grader. Andra exempel på forskning är minisensorer som kan användas för medicinska ändamål, till exempel för att kunna mäta blodsockernivå eller mikronålar för att ge smärtfria medicininjektioner. Vi gör också komponenter för värmekameror som används både inom sjöräddningen och ute i rymden.

Vad är det som gör Elektrumlabbet så speciellt?
– Hela miljön här är uppbyggd för att främja forskning och innovation och för att vidareutveckla och göra projekten företags- och produktionsmässiga. Bland annat har vi ett nära samarbete med företagsinkubatorn STING (Sthlm Innovation and Growth) som hjälper till att bygga team så att de kan växa och bli framgångsrika företag.

Hur lägger du upp arbetet?
– Min uppgift är att få labbet så bra som möjligt för användarna. Jag behöver inte nödvändigtvis vara insatt i alla detaljer men har ansvar för att allt ska fungera. Det handlar dels om ett effektivt utbyte av information mellan användarna men också om att ha en bra infrastruktur i labbet så att rätt och fungerande utrustning finns där den behövs. När så många olika projekt pågår samtidigt är det viktigt att alla som jobbar här ska kunna använda och dela på resurserna.

Många verkar vara intresserade av vad ni gör?
– Ja, jag visar ofta runt besökare på området och hit kommer allt från ambassadörer och utländska delegationer till forskare och företag som är nyfikna på vårt innovationssystem. Men vi får även besök av skolklasser från gymnasiet och grundskolan. Jag vill gärna skapa ett intresse hos ungdomar för materialfysik och få dem att förstå allt roligt man kan göra med den här tekniken.

Vad är roligast med jobbet?
– Att ha överblicken över de många olika forsknings- och utvecklingsprojekten som drivs här. Det är såklart otroligt spännande att få vara en del av den utvecklingen men också att få uppleva när det knoppas av företag som resultat av allt det arbete som läggs ner.

Och framtiden då?
– En nisch är att utveckla komplexa komponenter på sensorsidan och där finns en enorm potential inom Internet of things. Fler och fler sensorer kopplas upp för att övervaka till exempel klimatförändringar, personers hälsa och tillverkningsprocesser. I processindustrin kan sensorer ge information för mer automatisering och bättre styrning och i vården kan vi rädda liv. Hela vår verksamhet är en del av framtiden.

Läs fler intervjuer

Passion som smittar av sig

Projektet som undervisningsform

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-04-03