Så klarar du studierna

Det kan vara svårt att få en bild av hur det är att studera på KTH. Många oroar sig för att det ska vara svårt och särskilt matten. Men på KTH finns det många som kan och vill hjälpa dig. På varje program finns en studievägledare som kan ge dig stöd, det finns en mattejour, förberedande onlinekurser och faddrar som kan svara på frågor och ge vägledning.

Du måste inte vara ett mattegeni för att klara av studierna på KTH. Utbildningarna är gjorda för vanliga människor, men studietempot är ofta högt, och du måste vara beredd på att lägga ner en hel del tid på dina studier. Studierna på KTH är ett heltidsarbete, där varje vecka motsvarar minst 40 timmars arbetsinsats. Försök att tidigt hitta en studieteknik som passar dig, det kommer du att tjäna på resten av utbildningen. 

Matematik på KTH

Matematiken på KTH ger grunden för den problemlösning som utbildningarna innehåller och förbereder dig på frågeställningar du kan möta i ditt kommande yrkesliv. Det viktiga att lära sig att hitta lösningar på problem och svårighetsgraden varierar mellan programmen eller vilken inriktning du väljer.

Mer om matematiken på KTH

Bästa tipsen för att klara pluggandet

Det är viktigt för självförtroendet att verkligen hänga med redan från första terminen. De kunskaper du skaffar dig under den första tiden ligger dessutom ofta till grund för undervisningen i högre årskurser. För att du lättare ska kunna hänga med i undervisningen vill vi ge dig några goda råd inför dina högskolestudier:

  • Förbered dig innan du börjar. KTH erbjuder distanskurser i matematik, fysik och programmering under sommaren för dig som vill känna dig extra förberedd och fräscha upp dina kunskaper.
  • Låt studierna ta den tid de kräver. Räkna med att föreläsningar, grupparbeten och självstudier kommer att ta ungefär 40 timmar i veckan. Prioritera studierna framför extrajobb eller andra engagemang.
  • Sänk kraven på dig själv och fråga andra om hjälp. Du kommer att upptäcka att på KTH pluggar man tillsammans och hjälper varandra. Utnyttja lärarna om du inte förstår
  • Läs på om ämnet före föreläsningarna. Annars är risken att du inte förstår vad föreläsaren pratar om. Repetera vad du har lärt dig varje dag. Förbered nästa dags undervisning.
  • Se studierna som en utmaning. Det är en hög nivå på studierna. Se det som en rolig utmaning och bli motiverad av att klara den höga nivån. Satsa på att förstå, inte bara lära dig utantill
  • Läs på rätt sätt. Facklitteratur är inte skönlitteratur, du behöver inte läsa allt och inte i kronologisk ordning. Läs sammanfattningar och lär dig ta ut det viktiga.
  • Nyttja den hjälp KTH erbjuder. Matematikjour, handledning i programmering, stöd i vetenskapligt skrivande och lunchseminarier i studieteknik.
  • Förbättra din studieteknik. Om du känner ett behov av detta kan du vända dig till KTH:s studievägledare. De kan hjälpa dig att hitta en studieteknik som passar just dig.

Studieteknik

Alla nyantagna studenter på grundnivå erbjuds en föreläsning inom studieteknik. Du finner ditt tillfälle i ditt schema. Det anordnas även lunchseminarium och kvällsseminarium inom studieteknik. Du finner datum för dessa tillfällen i kalendern för studieteknik .

Mer om studieteknik

ARC

ARC (Akademiskt resurscentrum) är till för dig som vill bli bättre på att hitta rätt information, skriva bättre rapporter och uppsatser. ARC erbjuder också mattestöd och extra programmering samt lunchföreläsningar. Mer information om aktiviteter, öppettider, bokning och bemanning finns på Akademiskt resurscentrum

Språk- och kulturkunskaper

Språk- och kulturkunskaper öppnar dörrar till en internationell arbetsmarknad. Därför erbjuder KTH:s enhet för Språk och kommunikation allmänna och fackspråkliga kurser i främmande språk, kommunikation samt skrivande och retorik inom grundutbildningen. Som en del av ARC driver Språkenheten Centrum för akademiskt skrivande. Hit kan du som student vända dig med alla typer av skrivuppgifter på svenska och engelska. Här får du individuell handledning och tips om skrivande, struktur och språklig stil. KTH:s
språkcafé och tandemspråkinlärning är andra bra alternativ för dig som vill förbättra dina språkkunskaper.

Läs mer om Språk och kommunikations olika verksamheter på:

www.kth.se/language

www.kth.se/cas

www.kth.se/languagecafe

www.kth.se/tandem

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-08-14