Till innehåll på sidan

Tekniskt basår på distans med campusträffar

Den 15 juli öppnade ansökan till två nya varianter av tekniskt basår som KTH erbjuder med start hösten 2020. De nya tekniska basåren undervisas till stor del på distans men viss undervisning och examination kommer att ske på campus. Basåren skiljer sig genom vilken behörighet du får, vilken garantiplats du har rätt till och på vilket av KTH:s campus undervisningen i huvudsak sker.

Studenter i ett bibliotek

Se kortfattat kring de två nya tekniska basåren nedan. Mer information finns på respektive programsida.

Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar

  • Ger behörighet och garantiplats till KTH:s högskoleingenjörsutbildningar.
  • Undervisning på plats sker i huvudsak på KTH:s campus i Flemingsberg.
  • Du läser matematik, fysik och kemi. Det är samma kurser som vanligt basår förutom att du inte läser en kurs motsvarande Matematik 4. I stället läser du en introduktionskurs i programmering, en introduktionskurs i ingenjörsvetenskap samt en utbildningssammanhållande kurs. De ersättande kurserna ger högskolepoäng.

Läs mer om Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar 50 fup och 10 hp

Tekniskt basår, distans med campusträffar

  • Observera att anmälan nu är stängd till Tekniskt basår, distans med campusträffar på KTH Södertälje.
  • Ger behörighet och garantiplats till KTH:s civilingenjörsutbildningar och högskoleingenjörsutbildningar samt till ämneslärarutbildningen årskurs 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp.
  • Undervisning på plats sker i huvudsak på KTH:s campus i Södertälje.
  • Du läser matematik, fysik och kemi. Det är samma kurser som vanligt basår.

Läs mer om Tekniskt basår, distans med campusträffar 60 fup

Vad innebär det att utbildningen sker på distans med campusträffar?

De två nya tekniska basåren undervisas delvis på distans, delvis på plats på campus. Du behöver räkna med att vara på campus två dagar varannan vecka i snitt, för laborationer och viss undervisning.

Skicka in din anmälan så snart som möjligt

Vid anmälan till höstterminen 2020 kommer urvalet för de nya tekniska basåren endast att baseras på datumordning för anmälningar. Det innebär att du bör söka så fort som möjligt för att öka möjligheten att få en plats på utbildningen.

Anmälan är nu stängd

Din prioritetsordning är viktig.

I din anmälan måste du prioritera även den här anmälan i förhållande till andra anmälningar, då vi utgår ifrån att det du satt högst upp i din anmälan är det du helst vill gå.

Läs mer om prioritetsordning (antagning.se)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-09-17