Till innehåll på sidan

Tekniskt basår på distans med campusträffar

KTH erbjuder två tekniska basår som till stor del undervisas på distans men med viss undervisning och examination på KTH Södertälje och KTH Flemingsberg. Dessa två basår skiljer sig genom vilken behörighet du får, vilken garantiplats du har rätt till och på vilket av KTH:s campus undervisningen i huvudsak sker.

Studenter i ett bibliotek

Se kortfattad information om de tekniska basåren på distans nedan. Mer information finns på respektive programsida.

Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar

  • Ger behörighet och garantiplats till KTH:s högskoleingenjörsutbildningar.
  • Undervisning på plats sker i huvudsak på KTH:s campus i Flemingsberg.
  • Du läser matematik, fysik och kemi. Det är samma kurser som vanligt basår förutom att du inte läser en kurs motsvarande Matematik 4. I stället läser du en introduktionskurs i programmering, en introduktionskurs i ingenjörsvetenskap samt en utbildningssammanhållande kurs. De ersättande kurserna ger högskolepoäng.

Läs mer om Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar 50 fup och 10 hp

Tekniskt basår, distans med campusträffar

  • Ger behörighet och garantiplats till KTH:s civilingenjörsutbildningar och högskoleingenjörsutbildningar samt till ämneslärarutbildningen årskurs 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp.
  • Undervisning på plats sker i huvudsak på KTH:s campus i Södertälje.
  • Du läser matematik, fysik och kemi. Det är samma kurser som vanligt basår.

Läs mer om Tekniskt basår, distans med campusträffar 60 fup

Vad innebär det att utbildningen sker på distans med campusträffar?

De två nya tekniska basåren undervisas delvis på distans, delvis på plats på campus. Du behöver räkna med att vara på campus två dagar varannan vecka i snitt, för laborationer och viss undervisning.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-03-05