Tekniskt basår, distans med campusträffar 60 fup

Tekniskt basår, distans med campusträffar på KTH Södertälje ger dig möjlighet att läsa kurser i matematik, fysik och kemi för att bli behörig till KTH:s ingenjörsutbildningar. Utbildningen sker delvis på distans och är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH. Du tränas både i problemlösning och kreativt tänkande och får dessutom en bra studieteknik inför framtiden.

Studenter i ett klassrum

Viktiga datum

15 juli 2020: Anmälan öppnar på antagning.se  (observera att anmälan nu har stängt)

Antagningsbesked skickas ut löpande från den 30 juli fram till terminsstart. Anmälningar handläggs löpande. Det kan alltså dröja ända fram tills utbildningens start innan du får besked om du blivit antagen till utbildningen. 

17 augusti 2020: Obligatoriskt upprop
31 augusti 2020: Programstart

Tekniskt basår, distans med campusträffar 60 fup* är en nystartad utbildning framtagen för att möta arbetsmarknadens ökade behov av fortbildning till ingenjörsyrken. Efter att ha läst klart utbildningen blir du garanterad en plats på någon av KTH:s ingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår, distans med campusträffar vs Tekniskt basår 

Hur skiljer sig Tekniskt basår, distans med campusträffar och KTH:s vanliga tekniska basår åt? Här nedan listar vi det viktigaste punkterna.

 • Behörighet och garantiplats
  Tekniskt basår, distans med campusträffar ger dig samma behörighet och garantiplats som KTH:s vanliga basår, alltså behörighet och garantiplats till femåriga civilingenjörsutbildningar och treåriga högskoleingenjörsutbildningar samt till ämneslärarutbildningen årskurs 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp.
 • Utbildningen sker delvis på distans, delvis på KTH Södertälje
  Undervisningen sker delvis på distans men viss undervisning och examination kommer att ske på campus KTH Södertälje. Detta skiljer sig från KTH:s vanliga tekniska basår som har mer traditionell undervisning på plats. Du behöver räkna med att vara på campus två dagar varannan vecka i snitt.
 • Urval till utbildningen sker löpande
  Vid anmälan till höstterminen 2020 kommer urvalet endast att baseras på datumordning för anmälningar. Det innebär att du bör söka så fort som möjligt för att öka möjligheten att få en plats på utbildningen. Observera att ansökan nu har stängt till Tekniskt basår, distans med campusträffar på KTH Södertälje.

Möjligheter

Tekniskt basår, distans med campusträffar ger dig behörighet till att läsa KTH:s ingenjörsutbildningar. Under basåret läser du matematik, fysik och kemi och får en känsla av den studietakt som krävs på KTH:s program. Efter avklarad utbildning blir du garanterad en plats på någon av KTH:s ingenjörsprogram. Vilket program du kan få börja på baseras på betygen från dina basårsstudier och förstås på vad du väljer vid ditt garantiplatsval. Alla garanteras en plats - men alla garanteras inte sitt förstahandsval.

Utbildningen

Tekniskt basår, distans med campusträffar är en kompletteringsutbildning där du läser gymnasiets kurser i matematik, fysik och kemi. Programmet riktar sig till dig som saknar behörighet i dessa ämnen. Basåret kan även passa dig som redan är behörig i ämnena, men som vill fräscha upp dina kunskaper.

Utbildningen undervisas delvis på distans, delvis på plats på campus KTH Södertälje . Du behöver räkna med att vara på campus två dagar varannan vecka i snitt, för laborationer och viss undervisning.

Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH. Alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är betydligt högre. Förutom den schemalagda undervisningen - i form av föreläsningar, övningar och laborationer - krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Genom Tekniskt basår, distans med campusträffar skaffar du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och utvecklar ditt kreativa tänkande.

Utbildningen startar på höstterminen på KTH Södertälje.

Under två terminer läser du motsvarande

 • Matematik 3c och 4
 • Kemi 1
 • Fysik 1a och 2

Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har minst betyget E eller Godkänt i någon av följande kurser:

 • Matematik 2a
 • Matematik 2b
 • Matematik 2c/Matematik B

Kurser

Garantiplats 

Under vårterminen, det vill säga basårets andra termin, söker du till den utbildning som du vill studera vidare på inom KTH. Om du klarat basårets kurser är du garanterad en plats på någon av KTH:s ingenjörsutbildningar eller ämneslärarutbildningen med inriktning mot teknik, via en så kallad garantiplats. Med din garantiplats hamnar du i en egen urvalsgrupp till respektive utbildning.

Du garanteras inte en plats på ditt förstaval. Du konkurrerar med andra studenter med garantiplats, där urvalet baseras på dina betyg från basåret. Ju bättre studieresultat från basårsstudierna du har, desto större chans att får du att komma in på ditt förstaval.

Observera att uppnådda studiepoäng på Tekniskt basår, distans med campusträffar inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.

Läs mer om garantiplats

Undervisning och studiemiljö

Tekniskt basår, distans med campusträffar ges vid KTH Södertälje. I snitt kommer du att vara på campus två dagar varannan vecka, för att kunna utföra moment som inte går att få till på distans. Detta kan inkludera exempelvis laborationer och viss undervisning.

Tips för studieteknik och rutiner vid distansstudier ​

Lätt att få studentbostad i Södertälje

I Södertälje reserveras ett antal kommunala bostäder för studenter, så här har du mycket god chans att hyra en lägenhet redan från studiestart.

Mer om studentbostäder i Södertälje

Studenter

Ta reda på vad studenter tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Ställ frågor till en KTH-student

​​​​​*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng. Dessa studiepoäng kan inte räknas in i en ingenjörsexamen.

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

KTH Södertälje

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-08-11