Till innehåll på sidan

Tekniskt basår, distans med campusträffar 60 fup

Tekniskt basår, distans med campusträffar på KTH Södertälje ger dig möjlighet att läsa kurser i matematik, fysik och kemi för att bli behörig till KTH:s ingenjörsutbildningar. Utbildningen sker delvis på distans, är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH och ger dig garantiplats till någon av våra ingenjörsutbildningar. Du tränas både i problemlösning och kreativt tänkande och får dessutom en bra studieteknik inför framtiden.

Studenter i ett klassrum

Viktiga datum

15 mars 2021: Anmälan öppnar
15 april 2021: Anmälan stänger
5 juli 2021: Sista kompletteringsdag om du har pågående gymnasiestudier *
16 juli 2021: Antagningsbesked 1
23 juli 2021: Sista svarsdag
29 juli 2021: Antagningsbesked 2
Början av augusti 2021: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2021: Programstart

* övriga sökanden ska komplettera i samband med anmälan.

Tekniskt basår, distans med campusträffar 60 fup* är en nystartad utbildning framtagen för att möta arbetsmarknadens ökade behov av fortbildning till ingenjörsyrken. Efter att ha läst klart utbildningen blir du garanterad en plats på någon av KTH:s ingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår, distans med campusträffar vs Tekniskt basår 

Hur skiljer sig Tekniskt basår, distans med campusträffar och KTH:s vanliga tekniska basår åt? Här nedan listar vi det viktigaste punkterna.

 • Behörighet och garantiplats
  Tekniskt basår, distans med campusträffar ger dig samma behörighet och garantiplats som KTH:s vanliga basår, alltså behörighet och garantiplats till femåriga civilingenjörsutbildningar och treåriga högskoleingenjörsutbildningar samt till ämneslärarutbildningen årskurs 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp.
 • Utbildningen sker delvis på distans, delvis på KTH Södertälje
  Undervisningen sker delvis på distans men viss undervisning och examination sker på campus KTH Södertälje. Detta skiljer sig från KTH:s vanliga tekniska basår som har mer traditionell undervisning på plats. Du behöver räkna med att vara på campus två dagar varannan vecka i snitt.

Möjligheter

Tekniskt basår, distans med campusträffar ger dig behörighet till att läsa KTH:s ingenjörsutbildningar. Under basåret läser du matematik, fysik och kemi och får en känsla av den studietakt som krävs på KTH:s program. Efter avklarad utbildning blir du garanterad en plats på någon av KTH:s ingenjörsprogram. Vilket program du kan få börja på baseras på betygen från dina basårsstudier och förstås på vad du väljer vid ditt garantiplatsval. Alla garanteras en plats - men alla garanteras inte sitt förstahandsval.

Utbildningen

Tekniskt basår, distans med campusträffar är en kompletteringsutbildning där du läser gymnasiets kurser i matematik, fysik och kemi. Programmet riktar sig till dig som saknar behörighet i dessa ämnen. Basåret kan även passa dig som redan är behörig i ämnena, men som vill fräscha upp dina kunskaper.

Utbildningen undervisas delvis på distans, delvis på plats på campus KTH Södertälje . Du behöver räkna med att vara på campus två dagar varannan vecka i snitt, för laborationer och viss undervisning.

Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH. Alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är betydligt högre. Förutom den schemalagda undervisningen - i form av föreläsningar, övningar och laborationer - krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Genom Tekniskt basår, distans med campusträffar skaffar du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och utvecklar ditt kreativa tänkande.

Utbildningen startar på höstterminen på KTH Södertälje.

Under två terminer läser du motsvarande

 • Matematik 3c och 4
 • Kemi 1
 • Fysik 1a och 2

Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har minst betyget E eller Godkänt i någon av följande kurser:

 • Matematik 2a
 • Matematik 2b
 • Matematik 2c/Matematik B

Kurser

Webbinarium, Teknisk basutbildning

Se vårt webbinarium från Teknisk basutbildning. Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningar.

Garantiplats 

Under vårterminen, det vill säga basårets andra termin, söker du till den utbildning som du vill studera vidare på inom KTH. Om du klarat basårets kurser är du garanterad en plats på någon av KTH:s ingenjörsutbildningar eller ämneslärarutbildningen med inriktning mot teknik, via en så kallad garantiplats. Med din garantiplats hamnar du i en egen urvalsgrupp till respektive utbildning.

Du garanteras inte en plats på ditt förstaval. Du konkurrerar med andra studenter med garantiplats, där urvalet baseras på dina betyg från basåret. Ju bättre studieresultat från basårsstudierna du har, desto större chans att får du att komma in på ditt förstaval.

Observera att uppnådda studiepoäng på Tekniskt basår, distans med campusträffar inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.

Läs mer om garantiplats

Undervisning och studiemiljö

Tekniskt basår, distans med campusträffar ges vid KTH Södertälje. I snitt kommer du att vara på campus två dagar varannan vecka, för att kunna utföra moment som inte går att få till på distans. Detta kan inkludera exempelvis laborationer och viss undervisning.

Tips för studieteknik och rutiner vid distansstudier ​

Lätt att få studentbostad i Södertälje

I Södertälje reserveras ett antal kommunala bostäder för studenter, så här har du mycket god chans att hyra en lägenhet redan från studiestart.

Mer om studentbostäder i Södertälje

Vad tycker studenter om livet på KTH?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis plugg och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Ställ frågor till en KTH-student

​​​​​*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng. Dessa studiepoäng kan inte räknas in i en ingenjörsexamen.

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

Campus KTH Södertälje.

KTH Södertälje

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-03-24