Studievägledning till sökande

Om du har frågor och funderingar kring ditt framtida val av utbildning på KTH och vägarna dit kan du vända dig till Centrala studie- och karriärvägledningen via telefon, drop in studievägledning eller via vårt kontaktformulär. Centrala studie- och karriärvägledningen går även att nå på KTH:s Öppet hus samt på de största utbildningsmässorna.

Studievägledningssamtal

Hos Centrala studie- och karriärvägledningen har du möjlighet att komma i kontakt med någon av våra studievägledare för studievägledningssamtal om utbildning och karriär via telefon och drop in studievägledning.

Ett studievägledningssamtal på KTH är inte bara ett personligt möte hos en studievägledare med allmänna kunskaper om KTH:s utbildningar, utan även ett samtal där du blir lyssnad på av en professionell person. Studievägledningssamtalen utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt där du som individ står i centrum.

Ofta arbetar en studievägledare, tillsammans med dig, utifrån tre steg;

  1. Klargöra situationen
  2. Vidga perspektiv och sätta upp mål
  3. Göra upp en handlingsplan, ge stöd för genomförande samt att utvärdera.  

Alla våra studievägledare är utbildade vid studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng och följer Sveriges vägledarförenings etiska riktlinjer .

Vanliga frågor i ett vägledningssamtal

  • Vilken utbildning passar mig?
  • Hur skiljer sig de olika utbildningsprogrammen på KTH?
  • Hur kan jag nå mina mål?
  • Vilka är mina starka sidor?

Vad gör en ingenjör?

Det här youtube-klippet beskriver ingenjörsyrket på drygt tre minuter. Kanske kan du inspireras och hitta något som är intressant för dig?

Är du KTH-student? 

Du som student ska i första hand kontakta studievägledaren på ditt program  om du behöver vägledning. Undantag är om du funderar på att byta program på KTH eller om du av något annat skäl känner att du inte kan kontakta studievägledaren på ditt program. Då är du varmt välkommen till oss.