Studievägledning till sökande

Om du har frågor eller funderingar kring ditt framtida val av utbildning på KTH och vägarna dit kan du vända dig till Centrala studie- och karriärvägledningen, antingen via telefon, drop-in tillfällen eller via vårt kontaktformulär. Centrala studie- och karriärvägledningen finns även på plats under KTH:s Öppet hus samt på de största utbildningsmässorna.

Studievägledningssamtal

Vanliga frågor i ett vägledningssamtal

  • Vilken utbildning passar mig?
  • Hur skiljer sig de olika utbildningsprogrammen på KTH?
  • Hur kan jag nå mina mål?
  • Vilka är mina starka sidor?

Ett studievägledningssamtal på KTH är inte bara ett personligt möte hos en studievägledare med allmänna kunskaper om KTH:s utbildningar, utan även ett samtal där du blir lyssnad på av en professionell person. Studievägledningssamtalen utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt där du som individ står i centrum.

Ofta arbetar en studievägledare, tillsammans med dig, utifrån tre steg;

  1. Klargöra situationen
  2. Vidga perspektiv och sätta upp mål
  3. Göra upp en handlingsplan, ge stöd för genomförande samt att utvärdera.  

Alla våra studievägledare har en studie- och yrkesvägledareexamen, 180 högskolepoäng, och följer Sveriges vägledarförenings etiska deklaration.  

Drop-in studievägledning

Träffa KTH:s Centrala studie- och karriärvägledning vid olika tillfällen under terminen, utan krav på tidsbokning.

Drop-in studievägledning