Till innehåll på sidan

Vägledardagen för studievägledare

Vägledardagen är en digital informationsdag som i första hand vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare på gymnasial nivå. Temat för dagen är "Alternativa vägar att ta sig in på KTH".

Vägledardagen 2021

Program

09.00 - 09.05

Välkommen till KTH

09.05 – 09.10

Inledningstal av avdelningschefen för Education Office, Katarina Jonsson Berglund

09.10 - 09:50 Tekniskt basår/bastermin på KTH

Presentationer av programansvarig Anders Christer Clenander och studenten Cajsa Regin.

09:50 - 10.00 PAUS

10.00 - 11.00  Öppen ingång högskoleingenjör ”teknik och ekonomi”
och Öppen ingång civilingenjör på KTH

Presentationer av programansvariga Peter Sillén och Ninni Carlsund Levin.

Presentationer av studenterna Rajinder Singh och Cajsa Regin.

11.00 - 11.10 PAUS

11.10 - 12.00  UHR och Antagningen KTH

Presentationer av antagningshandläggare från UHR: Marianne Källberg och Sofia Ericson samt antagningshandläggaren Jenny Brandhill, KTH:s antagningsenhet.

Innehåll: urvalsgrupper ( t.ex. högskoleprovet), behörighet, ”byte” av program, reservplats, reell kompetens och nyheter.

12:00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 13.20 Ma/Fysik provet

Presentation av biträdande professor i matematik på Chalmers, Jana Madjarova. 

13.20 - 13.45 Arkitektprovet

Presentation av koordinatorerna för arkitektprovet, Erik Persson och Sari Nieminen, samt studenten Herman Laestander. 

13.45 - 14.00 FUNKA KTH

Presentation av funkasamordnarna, Martina Calero och Anna Josefsson. Kompensatoriskt stöd för studenter med funktionsnedsättningar.

14.00 Slut för dagen