Till innehåll på sidan

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Efterfrågan på lärare med gedigna kunskaper i fysik, kemi, matematik och teknik och behörighet att undervisa på gymnasiet och grundskolans högstadium är stor. Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du som har ämneskunskaper inom dessa områden utbildas till lärare. Vilka ämnen och på vilka nivåer i skolsystemet du blir behörig att undervisa i efter utbildningen beror på dina tidigare studier.

Viktiga datum

19 februari 2021: Anmälan öppnar
15 mars 2021: Anmälan stänger
23 april 2021: Antagningsbesked
14 juni 2021: Programstart

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning är ett program för dig som redan har ämneskunskaper inom fysik, kemi, matematik eller teknik och vill bli lärare. Efter drygt ett års studier (juni till och med augusti: en sommar-, en höst-, en vår- och en avslutande sommartermin) kan du vara redo att ta plats i klassrummet. 

Under höst- och vårtermin är det långa perioder av verksamhetsförlagd utbildning, som sker på en grund- eller gymnasieskola under handledning av en erfaren lärare. Dessutom studeras pedagogik och didaktik, utbildningshistoria, specialpedagogik, bedömning och betygsättning med mera. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i ämnesdidaktik, alltså den vetenskap som studerar lärande och undervisning i ett visst ämne. 

Den kompletterande pedagogiska utbildningen vid KTH bedrivs i en form som kallas »deldistans« eller »blended learning«. Detta innebär att fysiska träffar på KTH Campus i Stockholm blandas med distansstudier. Du måste räkna med att komma till Stockholm ett par dagar per månad, men däremellan kan du studera var som helst via en webbplattform. De fysiska träffarna är obligatoriska och ägnas åt seminarier och övningar som är svåra att genomföra på distans. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är studenterna i en skola på heltid. Vanligen kan man vara i en skola på sin hemort.

Kurser

Jobb och framtid

Efterfrågan på utbildade lärare inom matematik, teknik och naturvetenskap är stor över nästan hela landet. Beroende på dina ämnesstudier kan du bli lärare i ett eller två ämnen på gymnasiet eller ett, två eller tre på grundskolans högstadium. Lärare är ett socialt yrke som ger möjligheten att bidra till samhället, tekniken och vetenskaperna genom att vara med och forma framtidens studenter och arbetskraft. 

Som lärare övar du förmågan att kommunicera och begripliggöra, något som är användbart oavsett om du stannar kvar i skolan eller senare byter bana. Om du har licentiat- eller doktorsexamen i något av dina undervisningsämnen kan du som färdig lärare söka tjänst som lektor på grundskolan eller gymnasiet och arbeta med skol- och ämnesutveckling eller ämnesfortbildning.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, så att du får veta det du behöver för att välja rätt.

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-12-10