Vision 2027

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet. Hög kvalitet i utbildning, forskning och samverkan och tydlig identitet skapas av de bästa lärarna, forskarna och studenterna. KTH värnar om teknikens roll i samhället och tar ansvar för dess påverkan. Här skapas innovativa lösningar på globala utmaningar.

KTH är ledande inom teknikutbildning. Utbildningen kännetecknas av individuellt anpassat lärande i innovativa lärandemiljöer. Tyngdpunkten ligger vid utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

KTH är ledande inom teknisk forskning. Forskningen är visionär och ser nya tekniska möjligheter som förbättrar och utvecklar tillvaron för människor. Detta sker genom ett ständigt samspel mellan teknik och människor i en ömsesidig påverkan.

KTH är ett synligt internationellt universitet och påverkar aktivt samhällets utveckling. Våra campusområden är integrerade delar av stadsmiljön. Campusmiljöerna, både fysiska och virtuella, är levande mötesplatser för lärande, forskning och innovation.

KTH är ett dynamiskt, nyskapande och kreativt universitet som drivs av nyfikenhet och målmedveten vilja att skapa en ljusare framtid.

KTH Taggar:
Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2015-01-21