DD2463 Avancerad individuell kurs i datalogi 15,0 hp

Advanced Individual Course in Computer Science

En avancerad kurs i datalogi som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

Johan Håstad är ordinarie examinator.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Kursnivå (A-D)

  D
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT17 för programstuderande

 • Perioder

  VT17 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61231

 • Kursen startar

  2017 vecka: 3

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Johan Håstad <johanh@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla med tillräckliga förkunskaper

HT17 för programstuderande

 • Perioder

  HT17 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50950

 • Kursen startar

  2017 vecka: 35

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 3

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Johan Håstad <johanh@kth.se>

VT18 för programstuderande

 • Perioder

  VT18 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60685

 • Kursen startar

  2018 vecka: 3

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Johan Håstad <johanh@kth.se>

HT16 för programstuderande

 • Perioder

  HT16 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51480

 • Kursen startar

  2016 vecka: 35

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 3

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Johan Håstad <johanh@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för studenter på civilingenjörsprogram som har uppnått minst 90 hp varav minst 50 hp från årskurs 1. Sökbar för studenter på masterprogram.

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd större avancerad individuell kurs i datalogi kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i datalogi med begränsad handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

 • självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom datalogiområdet
 • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
 • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar (15 hp)
 • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
 • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
 • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett datalogiskt problemområde.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom datalogi kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Det ges inte någon undervisning på kursen.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Beror på kursinnehåll.

Litteratur

Beror på kursinnehåll.

Examination

 • ÖVN1 - Övningar, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Övningar (ÖVN1; 15 hp).

Ges av

CSC/Gru

Kontaktperson

Johan Håstad, e-post: johanh@kth.se

Examinator

Johan Håstad <johanh@kth.se>

Övrig information

Ingen undervisning. Det är tillåtet att läsa alla fyra kurserna DD2463, DD2464, DD2465 och DD2466.
Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret. Du kan ta kursen antingen på svenska eller engelska.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT09.
Examinationsinformation giltig från och med VT09.