Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT14

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 3.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret HT16/VT17. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 6,0 3,0
ID2200 Operativsystem 6,0 3,0 3,0
SF1630 Diskret matematik 9,0 6,0 3,0
DD142X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 61103 15,0 7,5 7,5
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
En poäng i årskurs 3
6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1354 Modeller och simulering
En av kurserna DD1354 eller SF1626 ska läsas
60343 6,0 6,0
SF1626 Flervariabelanalys
En av kurserna DD1354 eller SF1626 ska läsas
60627 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 4,0 2,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 6,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 7,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system
Behörighetskrav för masterprogrammet i trådlösa system
6,0 6,0
ID2222 Datautvinning 7,5 7,5
IE1205 Digital design
Behörighetskrav för masterprogrammet i inbyggda system, spåret inbyggda plattformar
6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
6,0 6,0
DD1389 Internetprogrammering 61015 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
60728 6,0 6,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60391 7,5 4,5 3,0
SF1634 Differentialekvationer II
Behörighetskrav föe masterprogrammet i tillämpad matematik och beräkningsmatematik
60633 9,0 6,0 3,0
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 60380 7,5 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60384 6,0 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 61086 7,5 7,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60480 7,5 7,5
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system
Behörighetskrav för masterprogrammet i trådlösa system
60514 6,0 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering 60765 7,5 7,5
IK1552 Internetteknik
Behörighetskrav för masterprogrammet i kommunikationssystem
60287 7,5 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
60723 6,0 6,0
MF1035 Elektroteknik, media
Behörighetskrav för masterprogrammet i medicinsk teknik
60807 6,0 6,0
SF1861 Optimeringslära 60565 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60317 3,0 3,0
SK180N Inledande modern fysik
Behörighetskrav för masterprogrammet i medicinsk teknik
9,0

Inriktningar

Språkteknologi (STEK)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,1; 0,2; 0,6
6,0 0,1 0,3 0,6 2,0
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 6,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 4,5 3,0
SF1630 Diskret matematik 9,0 6,0 3,0
AG1814 Hållbar utveckling för datateknik 6,0
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0