Årskurs 3

Civilingenjörsutb i farkostteknik (CFATE), Utbildningsplan för kull HT10

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 3.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret HT12/VT13. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För information om kurser i åk 4-5 , se masterprogrammen i

Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Marina system, Teknisk mekanik, Matematik, Hållbar energiteknik, Industriell produktutveckling, Industriell ekonomi och  Integrerad produktdesign

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1017 Elektroteknik 6,0 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 6,0
SF1861 Optimeringslära 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF104X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 7,5 7,5
MF109X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 7,5 7,5
MF114X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 7,5 7,5
MJ142X Examensarbete inom Farkostteknik, grundnivå 15,0 7,5 7,5
SA105X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 7,5 7,5