Årskurs 4

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT13

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 4.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret HT16/VT17. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt.

I åk 4 för CLGYM med inriktning MAFY finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 11 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 8 hp Totalt har inriktningen 19 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller fysik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 6,0
SH1013 Modern fysik
forts. från åk 3, 2,5 hp
10,5 2,5
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare
Kursen inkluderar 12 hp VFU
19,0 4,0 15,0
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs
forts. från åk 3, 4 hp
6,0 4,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60611 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EF2200 Plasmafysik 6,0 6,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 6,0
SF1628 Komplex analys 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 7,5
SI1151 Kvantfysik 6,0 6,0
SK2300 Optisk fysik 6,0 6,0
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 3,0
SF1677 Analysens grunder 7,5 4,0 3,5
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 3,0 3,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 6,0 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 6,0
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 6,0
SE1005 Introduktion till hållfasthetslära 4,0 4,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF1678 Grupper och ringar 7,5 3,8 3,7
SF2930 Regressionsanalys 60323 7,5 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 60432 6,0 6,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60610 7,5 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60612 6,0 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 60796 6,0 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60798 7,5 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60364 7,5 7,5
SI2540 Komplexa system 60367 7,5 7,5
SK2411 Laserfysik 60556 7,5 7,5
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 60558 6,0 6,0
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0
MJ2411 Förnybar energi 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0
SG1215 Strömningsmekanik 4,0
SH2103 Subatomär fysik 7,5
SH2310 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5
SH2402 Astrofysik 6,0
SH2601 Reaktorfysik, mindre kurs 6,0
SI2530 Beräkningsfysik 7,5
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0

Matematik och kemi (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning MAKE finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 12 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 3 hp Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller kemi.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 6,0
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare
Kursen inkluderar 12 hp VFU
19,0 4,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60611 6,0 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60612 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KD2420 Miljökemi: atmosfär, vatten och mark 7,5 7,5
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 6,0
SF1628 Komplex analys 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
SF1677 Analysens grunder 7,5 4,0 3,5
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 7,5
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF1678 Grupper och ringar 7,5 3,8 3,7
KD2330 Analytiska separationer 60015 7,5 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 60046 7,5 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 60013 7,5 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 60017 7,5 7,5
KE2170 Bränslecellen 60042 6,0 6,0
KF2490 Biokompositer 60048 7,5 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60610 7,5 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0
SF2930 Regressionsanalys 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning TEMI finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 6 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 6,0
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 6,0
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare
Kursen inkluderar 12 hp VFU
19,0 4,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60611 6,0 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60612 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2615 Introduktion industriell ekologi, större kurs 7,5 7,5
SF1628 Komplex analys 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
MG2128 Inte bara CAD - IT - verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 3,0 4,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 3,0 4,5
SF1677 Analysens grunder 7,5 4,0 3,5
MJ2695 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 6,0 6,0
SE1005 Introduktion till hållfasthetslära 4,0 4,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF1678 Grupper och ringar 7,5 3,8 3,7
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60610 7,5 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0
SF2930 Regressionsanalys 7,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning TIKT finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 18 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp Totalt har inriktningen 27 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller informations- och kommunikationsteknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 16/17

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 6,0
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare
Kursen inkluderar 12 hp VFU
19,0 4,0 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60611 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 6,0
SF1628 Komplex analys 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
DD1350 Logik för dataloger 6,0 3,0 3,0
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 6,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 4,5 3,0
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 1,5 4,5
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 3,5 4,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 3,0 3,0
MG2128 Inte bara CAD - IT - verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 3,0 4,5
SF1677 Analysens grunder 7,5 4,0 3,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 3,0 4,5
DD2395 Datasäkerhet 6,0 6,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 7,5
SF1678 Grupper och ringar 7,5 3,8 3,7
SF2930 Regressionsanalys 60323 7,5 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60358 7,5 4,5 3,0
DD2448 Kryptografins grunder 60376 7,5 3,0 4,5
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60346 3,0 3,0
DD2385 Programutvecklingsteknik 60372 6,0 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60384 6,0 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 61086 7,5 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60610 7,5 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60612 6,0 6,0
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0