Årskurs 1

Tekniskt basår, Haninge (TBASA), Utbildningsplan för kull VT12

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 1.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret VT12/HT12. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser