Årskurs 2

Masterprogram, fastighetsutveckling och finansiella tjänster (TFAFM), Utbildningsplan för kull HT12

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 2.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret HT13/VT14. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, Building and Real Estate Economics (FAFA)

Spår, Real Estate Development and Land Law (FAFB)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7.5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AI2149 Forskningsfrågor inom fastighetsutveckling och finansiella tjänster 7.5 7,5
AI2127 Management och ledarskap 7.5 7,5
AI251X Examensarbete i Mark- och fastighetsjuridik 60160 30.0 15,0 15,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AI2505 Rättsekonomi för markanvändning 7.5 7,5

Spår,Architectural Design and Contruction Project Management (FAFC)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7.5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AI2806 Ledning av kunskapsföretag 7.5 7,5
AI2807 Projekt för byggprojektledare 7.5 7,5
AI280X Examensarbete inom byggprojektledning 60161 30.0 15,0 15,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AI2149 Forskningsfrågor inom fastighetsutveckling och finansiella tjänster 7.5 7,5

Spår, Financial Services (FAFD)

Spår, Real Estate Management (FAFF)