Skip to main content

Christian Thomann expert i regeringens utredning "Grönt sparande"

Published Nov 26, 2018

Regeringen har utsett Christian Thomann till expert i utredningen "Grönt sparande".

Utredningen ska "undersöka hur förutsättningarna för sådana investeringar ser ut och, inom angivna ramar, lämna förslag i syfte att bidra till den samhällsomställning som behöver ske för att klimat- och miljömålen ska uppnås."

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Läs mer här: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/regeringen-utreder-vagar-for-att-framja-gront-sparande/

Belongs to: CESIS
Last changed: Nov 26, 2018