Till innehåll på sidan

Hans Lööf får 450 000 SEK i forskningsanslag

Publicerad 2019-12-17

Hans Lööf har beviljats 450 000 SEK i finansiellt stöd av Vinnova för att genomföra ett pilotprojekt för att analysera behov av ett nationellt datakonsortium for innovationsforskning.

Tillhör: CESIS
Senast ändrad: 2019-12-17