Insidan av en stor  byggnad med oregelbunden takform och ett halvt klot i bakgrunden.

KTH-teknik i nytt visualiseringscenter

Ett nytt visualiseringscenter vid Tekniska museet ska förvandla komplex vetenskap till hisnande visuella upplevelser. KTH har bidragit med tekniklösningar.

En grupp människor vid ett konferensbord där flertalet är glada och en person pekar på en stor skärm
Här är delar av gänget bakom det nya KTH-programmet: Stående från vänster: Kenneth Duvefelt, Andrew Martin, Carina Brunn, Noureddine Khayi och Bengt Wittgren. Sittande från vänster: Carina Kjörling, Anders Eliasson och Gabriel Montgomery (projektledare för TINTE inom Framtidens utbildning). Bild: Privat

Ny ingenjörsutbildning siktar på industrisamverkan och kollektiv intelligens

Nu står det klart att KTH lanserar ett nytt högskoleingenjörsprogrammet vid namn Industriell teknik. Första intagningen sker höstterminen 2024 och en bärande princip genom hela programmet kommer vara ...

Läs artikeln
I förgrunden en lådcykel framför ett cykelgarage, intill står flera personer och lyssnar på talare.
Lastcyklar med elmotor kunde medborgarforskarna använda som ersättning för bilen. Bilden är från ett uppstartsevent inom forskningsprojektet. (Foto: Magnus Atterfors)

Utmaning att slopa bilen

Hur svårt kan det vara att leva ett bilfritt vardagsliv? Ganska problematiskt om man ska lyckas pussla ihop jobb med fritidsaktiviteter. Det visade sig när ett antal hushåll i södra Stockholm utmanade...

Läs artikeln
Professor Ulf Ringertz står framför ett modelflygplan i vindtunneln
Professor Ulf Ringertz testar flygplans beteende vid och över ljudets hastighet i NASA:s Transonic Dynamics Tunnel. Hans team har byggt en generisk stridsflygplansmodell baserad på egenskaperna hos Gripen JAS 39.

Han utmanar ljudhastigheten i NASA:s vindtunnel

Ett samarbete mellan KTH och NASA lyfter forskning inom flygteknik till nya höjder. Projektet är ett betydande bidrag till flygsäkerhet och understryker vikten av internationella partnerskap inom fors...

Läs artikeln

KTH-kalendern