Efterlängtad utredning missar målet

Styr- och resursutredningen (Strut) har gått i den klassiska fällan att inte våga välja och därmed inte heller välja bort, skriver KTH:s rektor Sigbritt Karlsson. 

Ny allians för mer mänsklig teknik

Patrik Svensson, blivande gästprofessor på KTH, ska leda ett nytt samarbete mellan Kungliga Biblioteket (KB) och KTH. Idén är att utforska området mellan teknik och humaniora.

KTH-kalendern

Gå till KTH Magazine

Bara ett av 16 miljömål inom räckhåll

 Vicerektor Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling.