BYGGNADSINGENJÖR ARBETAR MED RITNINGAR.

Vidareutbilda dig på KTH

Att läsa en kurs på KTH är ett perfekt sätt att utveckla din karriär och är dessutom helt gratis. Du kan söka till kurser med start både nu i höst och till våren.

Elever och studentambassadör på SACO studentmässa.

Träffa oss på studentmässor

Vi besöker SACO Studentmässa 1-2 december i Stockholm för att träffa er som är intresserade av en KTH-utbildning.

NYHETER FRÅN KTH

Åsa Unander-Scharin dansar på scenen i reaktorhallen med två robotar

KTH-student programmerade operans robotar

Robotarna King och Queen dansar och spelar musikinstrument i KTH:s opera The Tale of the Great Computing Machine, med premiär 1 december. KTH-studenten Elsa Benzinger har programmerat robotarna utifrån konstnärliga ledaren Åsa Unander-Scharins koreografi.

Grafik med en siluett i en cirkel, siffror och grafer.

Forskning ska ge fler medaljer

Nystartade Centrum för idrottsteknik hoppas kunna göra skillnad såväl inom breddidrott som på elitnivå. 

– Om forskningen kommer till mer användning inom idrotten kan det förbättra resultaten på många olika områden, säger föreståndaren Gunnar Karlsson.

röda spermier på svart bakgrund
Med hjälp av infärgade spermier har forskarna sett hur lång dessa tar sig. Foto: Xavier Druart, PIXAMIN platform, INRAE

Nytt hormonfritt preventivmedel för kvinnor har testats

40 procent av alla graviditeter är oavsiktliga. Vidare präglas dagens preventivmedel av en rad problem. Forskare vid bland annat KTH, KI och Karolinska Universitetssjukhuset har kommit långt med testa...

Läs artikeln
Träkuber i olika färger - samt bitar av träkuberna i olika förstoringar
Längst till vänster ses naturligt trä. De tre träbitarna till höger har genomgått olika sorters behandling som ger högre ytarea och mindre porer, som ger snabb vattentransport genom materialet. Foto: Jonas Garemark.

Forskarna framställer el ur trä

I en tid då tillgången till energi är en fråga som berör många miljoner människor världen över har forskare vid KTH lyckats utvinna elektricitet genom att låta vatten passera genom förädlat trä. Arbet...

Läs artikeln
Översiktsbild av mässområdet på Armada med studenter och företagare i samspråk.
På Tekniska Högskolans Studentkårs (THS) arbetsmarknadsmässa Armada knyter tusentals KTH-studenter kontakter med nära 150 företag. Foto: THS.

Studentdrivna arbetsmarknadsmässan Armada tillbaka i fysiskt format

Efter att ha genomförts digitalt under två år är det nu dags för Armada på plats på KTH igen. 22–23 november träffas tusentals studenter och nära 150 utställande företag på Sveriges största studentdri...

Läs artikeln

KTH-kalendern

Jan Gulliksen

Ödesfråga för sektorn

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, skriver i veckans inlägg om hur sektorn har mycket att vinna på genom att arbeta medvetet och strategiskt med digitalisering.