Svensk skog räcker inte till biobränsle

Det är märkligt att Sverige med all mark och skog inte kan vara självförsörjande på biobränslen. Det saknas också produktionskapacitet och utvärderingar av utsläpp, skriver Göran Finnveden, KTH:s vicerektor för hållbar utveckling.

Ny allians för mer mänsklig teknik

Patrik Svensson, blivande gästprofessor på KTH, ska leda ett nytt samarbete mellan Kungliga Biblioteket (KB) och KTH. Idén är att utforska området mellan teknik och humaniora.

KTH-kalendern

Gå till KTH Magazine