Välkommen till Öppet hus

I år kan du besöka oss på fyra olika Öppet hus beroende på vad du är intresserad av. Den 2 april är du välkommen på Öppet hus på KTH Campus där hela vårt utbildningsutbud finns representerat.

Robot som står med en fylld tvättkasse i en tvättstuga

Robothjälp i hushållsarbetet

Öppen föreläsning den 23 mars med Danica Kragic, professor i datalogi. Hon forskar inom robotik, datorseende och artificiell intelligens och berättar om varför samverkan mellan dessa områden behövs för att utveckla avancerade autonoma system.

En grävskopa utanför ett förstört hus.

Satsning på grön återuppbyggnad

Genom en ny EU-satsning ska Ukrainas förstörda städer kunna byggas upp igen på ett hållbart sätt.
– Det är fantastiskt att som forskare kunna bidra och det inger hopp att tänka framtid och grön återuppbyggnad, säger Olga Kordas, lektor på KTH som koordinerar satsningen.

Kollage med porträttbilder på forskare som nämns i Nytt och noterat.

Nytt och noterat

Renare stål, miljövänliga blöjor och energisnål vattenförbrukning. Det är några av de områden där studenter och forskare från KTH fått uppmärksamhet i omvärlden under senare tid.

Porträtt på forskare i labbmiljö.
Jens Fridh, energiforskare, undersöker hur raketmotors prestanda påverkas av att delar av motorn 3D-printas. (Foto: Anna Gullers)

Återbruk – även i rymden

Recycling har nått den konkurrensutsatta rymdindustrin. Genom att återanvända raketmotorer och 3D-printa motordelar kan även kostnaderna pressas. Men hur påverkas motorernas prestanda? Det ska Jens Fr...

Läs artikeln
Ett mörkt rum med neonskylt där det står: "Allt börjar här". Bilden är från ett uppstartsevent på KT
Studenter på det nya masterprogrammet Teknikbaserat entreprenörskap kommer att dra nytta av närheten till Stockholms innovationsekosystem, där KTH Innovation ingår. Bilden är från uppstartsevent på KTH Innovation på KTH Campus. Foto: Patrik Lundmark.

Ny utbildning rustar ingenjörer för entreprenörskap

Hållbarhet och entreprenörskap är två vägledande principer i KTH:s verksamhet inom forskning och utbildning. Det nya masterprogrammet i teknikbaserat entreprenörskap ger studenterna kompetens att föra...

Läs artikeln
Porträtt på forskare.
Christian Thomann, forskare industriell ekonomi, ska granska hur effektiva EU:s utsläppsrätter är för att minska utsläppen. (Foto: Privat)

Utsläppsrätter – hur långt räcker de?

I Sverige har utsläppen från industrin som omfattas av utsläppsrätter minskat med drygt 20 procent sedan systemet infördes. Men hur effektivt är egentligen EU:s viktigaste verktyg för att få ned utslä...

Läs artikeln

KTH-kalendern

Anders Söderholm

Rektors blogg

Anders Söderholm, rektor på KTH, bloggar om vad som händer inom högskolesektorn, på KTH och om KTH:s roll i samhällsutvecklingen.