Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Unite! – Ett universitet för framtiden

Föreställ dig universitetsstudier där du inte bara läser på ett, utan upp till nio av de bästa tekniska universiteten i Europa under din studietid. Föreställ dig att en sömlös förflyttning mellan universiteten där administrativa processer, studentstöd och den virtuella campusmiljön är uppbyggda på ett enhetligt sätt. Föreställ dig undervisningsmetoder i den absoluta framkanten och där du lär dig ett nytt europeiskt språk och får djupare insikt i europeiska kulturer som en del av utbildningsinnehållet.

Eller föreställ dig, som doktorand, att du utöver ovanstående har tillgång till forskningsanläggningar och strukturer för innovation och entreprenörskap i några av de mest innovativa regionerna i Europa.

UNITE!:s logotyp

Visionen Europauniversitet

Detta är en vision som förverkligas genom Unite! (University Network for Innovation, Technology and Engineering) och initiativet för Europauniversitet. Europauniversitet är samarbeten mellan lärosäten i olika länder som kan komma att forma framtidens universitet. De ska sprida europeiska värderingar och främja en europeisk identitet och kan också innebära ett stort lyft för den europeiska högre utbildningens kvalitet och konkurrenskraft. Genom initiativet gör Europeiska kommissionen en stor satsning för att bidra till att bygga framtidens universitet.

Unite! – University Network for Innovation, Technology and Engineering – är en av dessa allianser, och utgörs av:

Map of  UNITE universities

Målet är att skapa en ny europeisk universitetsmodell genom gemensamma utbildningsprogram, virtuell och fysisk mobilitet, innovativa pedagogiska metoder, en delad forskningsplattform, delade stödtjänster och harmoniserade styrningsmodeller.

Unite! beviljades juli 2020 ytterligare finansiering till och med 2023 genom EU Horizon 2020. I detta projekt utvecklades en integrerad, gemensam och långtidsinriktad forsknings- och innovationsstrategi i samklang med de utbildningsinriktade aktiviteterna. 

Utvecklingsmöjligheter för studenter och anställda

Unite! startade med en pilotfas till och med oktober 2022. Alliansen erhöll därefter fortsatt finansiering för ytterligare fyra år genom Erasmus+. Finansieringen genom Horizon 2020 avslutades december 2023. Ett antal större aktiviteter har definierats som ska skapa grunden för det framtida universitetet. Att bygga upp Unite! är ett långsiktigt åtagande, men aktiviteter för studenter och medarbetare utarbetas och görs tillgängliga kontinuerligt.

Mer om Unite!

Medfinansierat av EU-programmen Erasmus+ och Horizon 2020