Till innehåll på sidan

Nyheter – Unite!

 • Unite!4Future: dela din vision om framtidens universitet och delta i Unite!:s studentfestival

  Publicerad 2023-01-24

  Samla ett team studenter från Unite!-universiteten, skapa en video med din vision om framtidens universitet och tävla med andra lag för att vinna ett deltagande på Unite!:s studentfestival i Lissabon.

  Läs artikeln
 • ULISSES-projektet är tillbaka för en tredje upplaga

  Publicerad 2023-01-20

  Unite!:s studenter har fram till den 25 januari på sig att ansöka om att delta i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt för att lösa en viktig utmaning relaterad till havens hållbarhet.

  Läs artikeln
 • Nystart för Unite! 2.0 i Graz

  19 medlemmar i styrgruppen samlade runt konferensbord
  Publicerad 2022-11-08

  Unite! har nu avslutat pilotfasen av sitt projekt inom Erasmus+ för att gå in i en ny projektfas de kommande fyra åren med implementering av ett europeiskt universitetet för innovation, teknik och in...

  Läs artikeln
 • Anmäl dig till konferensen Teaching and Learning Unite!

  Publicerad 2022-10-28

  Är du nyfiken på vilka pedagogiska utvecklingsfrågor som diskuteras på universiteten inom Unite!? Konferensen Teaching and Learning Unite! 2022 – A Unite!-Ed Future erbjuder ett utmärkt tillfälle för ...

  Läs artikeln
 • Dra nytta av den kulturella mångfalden inom Unite!

  Teckning av två studenter vid en karta över Europa och med Unite!:s logotyp och webbadress.
  Publicerad 2022-10-25

  Inom Unite! är interkulturella möten inlärningsmöjligheter, där vi kan öka vår globala kompetens och tillsammans skapa ny och ömsesidig förståelse.

  Läs artikeln
 • Krydda dina studier med internationella erfarenheter från europeiska tekniska toppuniversitet

  Publicerad 2022-10-24

  Besök Unite!:s virtuella mässa för studenter, onsdagen den 9 november 2022 kl 16-18, i den interaktiva plattformen Spatial Chat.

  Läs artikeln
 • Bidra med idéer till Teaching and Learning Unite!-konferensen

  Två personer som jobbar vid en dator under dialogmötet i Turin
  Publicerad 2022-10-03

  Pedagogisk kapacitetsuppbyggnad och goda exempel på innovation inom undervisningen är avgörande för att vi ska kunna förnya våra högskoleutbildningar. På Teaching and Learning Unite!-konferensen komme...

  Läs artikeln
 • Unite! planerar för framtiden

  Cirka 200 Unite!-delegater framför Aula Magna vid Politecnico di Torino
  Publicerad 2022-10-03

  Över 250 akademiker, universitetsanställda och studenter närvarade vid Unite!-alliansens sjätte dialogmöte på Politecnico di Torino den 20-22 september.

  Läs artikeln
 • Den VI Unite!-dialogen närmar sig: Dags för Unite! 2.0

  Vy över Turin med alper i bakgrunden
  Publicerad 2022-09-15

  För att avsluta pilotfasen av Erasmus+-projektet och ta avstamp för framtida aktiviteter äger alliansens VI Unite!-dialog rum hos Politecnico di Torino, med arbetsgruppsmöten och offentliga plenarsess...

  Läs artikeln
 • Unite! främjar öppen vetenskap och formar en gruppering av stödpersoner

  En grupp människor sitter utomhus på en klipphäll en sommardag och lyssnar på en föredragshållare.
  Publicerad 2022-09-15

  Unite!-universiteten utforskade nya perspektiv på nya metoder, principer och mål för öppen vetenskap vid Open Science Summer School på Aalto-universitetet den 7-9 juni 2022.

  Läs artikeln
 • Unite! får fortsatt och utökad finansiering från EU-kommissionen

  Student som står framför andra sittande studenter och berättar någonting
  Foto: Fredrik Persson
  Publicerad 2022-08-15

  Unite!:s ansökan om att få bli en teknik- och innovationsmotor med syfte att främja ett grönt och digitalt Europa har godkänts av Europeiska kommissionen.

  Läs artikeln
 • Livliga och kreativa diskussioner under Unite!:s Summer Community Event

  Publik i gradängsal som lyssnar på en av de gemnsamma sessionerna
  Publicerad 2022-06-20

  Ett ljust och mestadels soligt Stockholm välkomnade mer än 200 Unite!-medarbetare och studenter till Unite!:s Summer Community Event 13-15 juni. Under eventet möttes representanter för de olika arbets...

  Läs artikeln
 • Unite! arbetar för flexibla studievägar

  Blädderblocksarke med en mängd post-itlappar sorterade som resultat av brainstorming
  Publicerad 2022-06-16

  Alliansen presenterar en första rapport med definitioner och rekommendationer för Flexible Study Study Pathways (FSPways) för att bygga ett gemensamt ramverk för flexibilitet, som enkelt kan kommunice...

  Läs artikeln
 • IDEM, studentmobilitet som integrerar mångfald, inkludering och jämlikhet

  Gruppen med personer som arbeter med IDEM
  Publicerad 2022-04-25

  Unite!-alliansen har åtagit sig att implementera en ny modell för inkluderande europeisk studentrörlighet genom Erasmus+ IDEM-projektet

  Läs artikeln
 • Ny uppdragsförklaring 2030 leder vägen framåt

  Publicerad 2022-04-08

  Unite! vill bana väg för den spetskompetens inom forskning, innovation och utbildning som är avgörande för att möta vår tids utmaningar. Vår uppdragsförklaring 2030 sammanfattar dessa åtaganden och är...

  Läs artikeln
 • Unite! stöder manifestet för de europeiska universitetens framtid

  Cover page for European Universities Community - The voice of European students
  Publicerad 2022-04-07

  I manifestet presenteras studenternas idéer om framtiden för högre utbildning i Europa, samt rekommendationer för hur europeiska universitet kan utvecklas mer i linje med deras förväntningar.

  Läs artikeln
 • Ansökan öppen för Unite!:s masterprogram i kommunikation och datavetenskap

  En kvinna som sitter och arbetar med sin laptop
  Publicerad 2022-03-28

  I detta masterprogram kan du välja mellan tre europeiska universitet, för att öka dina kunskaper inom det breda fältet datornätverk och cybersäkerhet. Du får också yrkeserfarenhet genom skräddarsydda ...

  Läs artikeln
 • Unite! presenterar sin strategiska färdplan mot öppen vetenskap i den digitala tidsåldern

  En handfull personer läser i ett dokument framför ett kärl med vatten och viss växtlighet och med en
  Publicerad 2022-03-24

  Den innehåller mål, rekommendationer och åtgärder som alliansens universitet kan främja för att göra Unite! till en europeisk drivkraft för öppen vetenskap och innovation senast 2023.

  Läs artikeln
 • Nya horisonter för Unite!

  Skärmdump från Zoom-möte med Unite Governign Paltform visande deltagarna
  Publicerad 2022-03-14

  Den 5:e Unite!-dialogen, ”New Horizons”, ägde rum den 8-10 mars med KTH i Stockholm som värd. De två nya framtida partneruniversiteten - Graz University of Technology och Wroclaw University of Science...

  Läs artikeln
 • Dags för den 5:e Unite!-dialogen

  Puff för den femte dialogen med en stockholmsbakgrund.
  Publicerad 2022-02-14

  Mars närmar sig, och därmed också den 5:e Unite Dialogen, ”New Horizons”, och KTH står som värd. Vid detta tillfälle kommer för första gången även medlemmarna i Horizon 2020-projektet att integrerat m...

  Läs artikeln