Till innehåll på sidan

Att bidra till det europeiska forskningsområdet

Sju personer som sitter och lyssnar på någon utanför bilden
Publicerad 2024-01-26

UNITE.H2020-projektet har utarbetat en integrerad FoI-strategi för den europeiska universitetsalliansen Unite! och avslutades i december 2023. Det uppföljande UNITE!Widening-projektet, som startade i januari 2024, syftar till att stärka den vetenskapliga kapaciteten i Portugal och Polen, vilket framhålls vid ett möte i Lissabon den 1 och 2 februari.

UNITE.H2020-projektet - planering av framtiden för forskning och innovation i den europeiska universitetsalliansen Unite! - som utvecklar FoI-dimensionen i Unite!, avslutades i december 2023. Genom UNITE.H2020-projektet tog alliansen itu med den utmaning som lanserades av Europeiska kommissionen och utvecklade, i synergi med utbildningsprojekten i Erasmus+-projektet, en integrerad, delad och långsiktig forsknings- och innovationsstrategi (R&I). Ett annat mål var att utveckla en gemensam FoI-agenda och handlingsplan för Unite!-alliansen, med betoning på Unite!:s STEM-karaktär, med genomförandet av flera pilotinitiativ dom föreslagits av kommissionen, genom institutionella omvandlingar och identifiering av god praxis för modernisering av FoI bland partneruniversiteten.

Läs mer om UNite!:s FoI-agenda på Unite!:s webbplats  (på engelska)

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-01-26