Till innehåll på sidan

Om webbplatsen

För all webbpublicering som görs med hjälp av datorer och datornät tillhandahållna av KTH ansvarar KTH. Detta gäller både resurser som ägs av KTH och sådana som på annat sätt disponeras av KTH, t ex genom hyresavtal.

Webbpublicering med av KTH tillhandahållna resurser följer gällande lagar och förordningar, däribland personuppgiftslagen, lagen om tillgänglighet i digital offentlig service, SUNET:s etiska regler och policies samt riktlinjer och föreskrifter från KTH.

Styrdokument för webbpublicering på KTH Styrdokument för webbpublicering på KTH

Webborganisation

KTH:s webbplats underhålls av dels centrala förvaltningsgrupperingar som upprätthåller gemensamma riktlinjer, bevakar övergripande koncept och bedriver utvecklingsarbete för webbplatsen, dels av en redaktörsorganisation med huvudansvariga som samordnar lokala sidredaktörers arbete.

För de delar av webbplatsen som är upprättade i webbmiljöer underhållna av de centrala förvaltningsgrupperna gäller bestämda systemlösningar och till dessa är specifika designmallar, navigeringsprinciper och informationsstrukturer knutna.

Den grafiska formen på webbplatsen är kopplad till ett helhetskoncept som omfattar bland annat struktur, navigering, språkhantering, utbildning, support och ansvarsroller. Konceptet bevakas av förvaltningsorganisationen och är i viss utsträckning inbyggd i den tekniska miljön. Det efterlevs också av centralt förvaltade applikationer som är tekniskt fristående webbplatsens övergripande publiceringssystem men integrerade med webbplatsens form och navigering.

Mer information om arbetet med KTH:s webbplats finns på externt åtkomliga sidor på KTH:s intranät

Vid frågor om KTH:s webbplats kontakta:

Webbansvariga på KTH

Innehållsansvarig:Robert Lawesson
Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22