Studenter på Mastermässan

Mastermässan 30 mars

Träffa de flesta av KTH:s masterprogram i U-huset kl. 15–17. Mässan är för dig som ska välja master inom ett civilingenjörsprogram eller som vill bygga på din treåriga utbildning.

Ett par händer som skriver på en lapop. på skärmen visas KTH:s hemsida.

Kursregistrera dig senast 27 mars

Ska du påbörja nya kurser inom ditt program för läsperiod 4? Glöm inte att kursregistrera dig senast 27 mars via Ladok.

Skärmdump som visar verktyget, samt en proträttbild på Ludwig

Fråga ChatGPT om föreläsningar

På sin fritid har datateknikstudenten Ludwig Kristoffersson utvecklat ett verktyg som kan summera innehållet i inspelade KTH-föreläsningar med hjälp av chattroboten ChatGPT.

Kalender