Hitta kurs och program

Använd Kurs- och programkatalogen för att hitta utbildningsplaner, kursplaner och Kurs-PM.

Aktuellt

Stor del av studierna genomförs på campus under höstterminen 2021

Rektor har den 1 juni 2021 fattat beslut om höstterminen 2021. Från och med 29 augusti 2021 kommer merparten av undervisning och examination genomföras på campus, då campus är öppet.

Studenthälsans öppettider under sommaren

Till Studenthälsan kan du vända dig för att besöka företagssköterska, psykolog och kurator. Studenthälsan har öppet hela sommaren men med reducerade öppettider mellan juni och augusti. 

Studenthälsans öppettider

KTH Entré

Öppettider under sommaren på KTH Entré

KTH Entré är en central mötesplats för service och information på KTH Campus.

Under sommaren har KTH Entré andra öppettider än de vanliga.

Har du klagomål på din utbildning?

Om du har synpunkter eller klagomål på din utbildning eller studiemiljö är det viktigt att du anmäler det till KTH. På så sätt kan vi åtgärda eventuella brister och förbättra utbildningen och studiemiljön för studenter.

Kalender