En hand skriver på ett papper. En kaffekopp syns i bakgrunden.

Anmäl dig till tentaperiod 1

För tentamen under tentaperiod 1 måste du anmäla dig via Ladok  under rubriken Examinationstillfällen senast 3 oktober. Missa inte att bekräfta din anmälan – bekräftade tentor visas under fliken Anmäld.

Examination och tentamen

Gata i Singapore

Förändrad ansökan för utbytesstudier

Utbytesstudier görs numera två gånger per år, i november och februari, istället för en gång per år som tidigare. När du ska ansöka beror på om du läser hela din utbildning på KTH eller om du endast läser ett masterprogram vid KTH.

Ansökan till utbytesstudier

Två studenter sitter och kollar på en laptop ihop

Bekräfta identiteten på ditt KTH-konto

Senast 10 december måste studenter med svenskt personnummer ha minst tillitsnivå AL2 på sitt KTH-konto för att kunna logga in i Ladok. Kontrollera din tillitsnivå och bekräfta din identitet idag.

Bekräfta identiteten på ditt KTH-konto

Kalender