KTH Kista och KTH Södertälje flyttas

KTH:s styrelse har fattat beslut om verksamheterna vid KTH:s campus i Kista och Södertälje, som kommer flytta till KTH Campus och Flemingsberg. Omställningen kommer ta flera år.

Tre personer jobbar ihop och tittar på en datorskärm

Sök pengar och förverkliga din idé

Nu kan du söka ekonomiskt stöd från universitetsnätverket Unite! för en innovativ idé du skulle vilja förverkliga. Här hittar du mer information om finansieringen och hur du gör för att ansöka. Ansök senast 15 december.

Sök pengar från Unite! Seed Fund

Två studenter sitter och kollar på en laptop ihop

Bekräfta identiteten på ditt KTH-konto

Senast 10 december måste studenter med svenskt personnummer ha minst tillitsnivå AL2 på sitt KTH-konto för att kunna logga in i Ladok. Kontrollera din tillitsnivå och bekräfta din identitet idag.

Bekräfta identiteten på ditt KTH-konto

Kalender