Hitta kurs och program

Använd Kurs- och programkatalogen för att hitta utbildningsplaner, kursplaner och Kurs-PM.

Aktuellt

Med anledning av lättade restriktioner från 29 september

Din undervisning under nuvarande läsperiod (30 augusti–15 oktober) kommer att fortsätta som planerat, om inte kursansvarig eller examinator meddelar dig annat.

Vaccinera dig mot covid-19 på campus

Som KTH-student kommer du kunna drop-in-vaccinera dig mot covid-19 på något av KTH:s campus i Kista, Flemingsberg, Södertälje och på Valhallavägen under september. Du behöver inte boka tid för vaccineringen.

Bidra i rekryteringen av nästa rektor

Rektors och prorektors mandattid går ut i slutet av 2022. Studenter välkomnas att bidra i rekryteringen under arbetets gång, bland annat med inspel på anställningsprofilen senast 23 september. 

Ta del av aktviteter hos Studenthälsan

Studenthälsan i Stockholm erbjuder aktiviteter och workshoppar som ska ge dig kunskap och verktyg för att främja din hälsa. Nu kan du bland annat gå med i ett sexveckorsprogram för att komma igång med fysisk aktivtet. 

Kalender