Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurs och examination

Följ denna steg-för-steg-guide för att få koll på vad du behöver göra inför och under läsperioden när det gäller din kurs och examination.

En gång per termin

Anmäl dig till kurser inom program

En gång per termin ska du som läser ett program anmäla dig till de kurser, inom ditt program, som du ska följa under nästa termin. Du anmäler dig via antagning.se.

Anmäl dig till kurs inom program (antagning.se)

Så anmäler du dig till kurs inom program (AKP)

Under varje läsperiod

1. Registrera dig på kursen

I samband med kursstart ska du kursregistrera dig, för att meddela KTH att du avser att läsa den kurs du är antagen till. 

Registrera dig via Ladok

Kursregistrering

Om du behöver registrera dig på kursen igen behöver du skicka in en anmälan om omregistrering.

Omregistrering på kurs

2. Förbered kursstart och läs kurs-PM

Förbered dig inför kursstart genom att läsa igenom kurs-PM, som har information om kursens genomförande.

Hitta kurs-PM (Kurs- och programkatalogen)

3. Logga in i kursrummet

Du får tillgång till kurssrummet i Canvas när du har kursregistrerat dig. I kursrummet hittar du bland annat kursmaterial och inlämningsuppgifter. Där kan du även kommunicera med lärare och andra studenter. 

Canvas

Så fungerar Canvas

4. Förbered examination

På KTH tillämpas olika examinationsformer på olika kurser. En del kurser avslutas med en skriftlig eller muntlig tenta, medan andra kurser examineras genom en inlämningsuppgift eller projektuppgift.

I kurs-PM finns information om kursens examination. Vid tentamen under tentamensperioderna samt vid mindre omfattande prov, till exempel kontrollskrivningar, behöver du anmäla dig i Ladok för studenter.

Examination och tentamen

Tentamensregler

Examination vid funktionsnedsättning

5. Hitta slutbetyg

När du har godkänts på samtliga moduler i en kurs kommer du hitta ditt slutbetyg på kursen i Ladok för studenter. Slutbetyget i Ladok ska inte förväxlas med funktionen Omdömen/Grades  i Canvas, som endast är resultat och återkoppling på uppgifter i en kurs.

Ladok

6. Delta i kursvärdering

Du kommer få ge dina synpunkter och erfarenheter av kursen. Det är viktigt att du deltar, för att KTH ska kunna utvärdera och förbättra kursen.

Studentinflytande