Till innehåll på sidan

Anmälan till kurs inom program

Som programstudent på KTH ska du anmäla dig till de kurser inom ditt program som du ska följa under nästkommande termin. Anmälan till kurser inom program (AKP) sker via antagning.se inför varje ny termin.

Inför kursvalet

Som programstudent på KTH ska du anmäla dig till de kurser inom ditt program som du ska följa under nästkommande termin.

Du ska inte anmäla dig till kurser om du läser ett civilingenjörsprogram och ska söka till ett masterprogram

Om du är student på årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram och ska söka in till ett masterprogram nu till höstterminen ska du inte anmäla dig till kurser utan i stället välja masterprogram.

Val av masterprogram

Om du läser ett basårsprogram

Observera att du inte ska anmäla dig till kurser om du är student på Tekniskt basår.

Vilka kurser du ska anmäla dig till

Inför kursvalet kommer du att få information kring vad som gäller för ditt program från din programstudievägledare, exempelvis vad som gäller kring särskild behörighet till kurser, vilka kurser som är obligatoriska och inriktningsval.

Vilka kurser som ingår i ditt program ser du i din utbildningsplan. Där hittar du även anmälningskoder och mer information om kurserna, såsom antal platser på kursen, undervisningsspråk och studielokalisering.

Hitta utbildningsplan (Kurs- och programkatalogen)

Du ansvarar själv för att kontrollera att du söker de kurser som finns i ditt programs utbildningsplan och att du uppfyller behörighetskraven. Att det är möjligt att anmäla sig till en kurs innebär inte nödvändigtvis att du kan ha den inom just dina programstudier. Du kan anmäla dig till högst 8 kurser och bli antagen till kurser som totalt uppgår till 35 hp.

Tidigare registrerad

Anmäl dig inte till en kurs du tidigare varit registrerad på. Det går inte att bli antagen igen. Kontakta istället din studievägledare angående möjligheten att, i mån av plats, fortsätta på eller gå om kursen.

Inställt kurstillfälle

Ett kurstillfälle kan komma att ställas in, t.ex. för att det är för få sökande till kursen eller för att det uppstått hinder för att ge kursen. Information om inställd kurs meddelas antingen via antagningsbeskedet eller av kursägande skola beroende på när i antagningsprocessen kursen ställs in.

Anmälan

Anmälan görs två gånger per år via www.antagning.se .

  • Anmälan till höstens programkurser sker 1-15 maj varje år
  • Anmälan till vårens programkurser sker 1-15 november varje år

Så gör du en anmälan

Så anmäler du dig till kurser inom ditt program via antagning.se

Fullt sekretesskydd

Om du av UHR har fått fullt sekretesskydd för dina personuppgifter på antagning.se ska du inte följa instruktionen ovan även om du uppmanats att göra det. Du ska istället anmäla dig enligt rutiner som du hittar på antagning.se: Fullt skydd . Där hittar du instruktioner för hur du ska gå tillväga för att anmäla dig, samt kontaktuppgifter till UHR.

Det är mycket viktigt att du följer rutinen. Om du använder dig av antagning.se och KTH:s studentportal så finns risken att ditt sekretesskydd på antagning.se försvinner. Du kan inte använda kurskod när du följer rutinen ovan, utan du måste ange anmälningskoden för aktuell termin som du hittar i kursbeskrivningen.

Hitta kursbeskrivning i ditt programs utbildningsplan

Skyddade adressuppgifter

Om du endast har skyddade adressuppgifter på antagning.se söker du själv via antagning.se enligt den instruktion som gäller för sökande utan sekretesskydd.

Sen anmälan

Sen anmälan gör du via din studievägledare. Kursen kan vara full och då kan du inte antas till den. Du blir endast antagen i mån av tillgängliga platser och resurser.

Antagningsbesked

När urvalsprocessen är klar, i början av augusti inför en hösttermin och i mitten av december inför en vårtermin, får du ett e-postmeddelande att ditt antagningsbesked finns på ”mina sidor” på antagning.se. Du behöver inte tacka ja. Det är viktigt att du läser antagningsbeskedet (pdf-dokument) för det har viktig information om din antagning. I antagningsbeskedet framgår det att antagning till kurser i AKP är villkorlig med krav på att särskild behörighet enligt aktuell kursplan uppfylls senast vid kursstart. 

Har du frågor?

Du kan alltid vända dig till ditt skolkansli för frågor om din anmälan och kursval. I första hand ska du alltid vända dig till din studievägledare.

Kontakta studievägledare på ditt program

Har du frågor om antagning.se eller hur du hittar kurser på kth.se kan du även vända dig till info@kth.se .