Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmälan till masterprogram för civilingenjörsstudenter

Om du går på ett av KTH:s civilingenjörsprogram ska du välja och anmäla dig till ett masterprogram inom ditt program under ditt tredje år. Vilket masterprogram du kan anmäla dig till beror på vilket civilingenjörsprogram du läser.

Anmälan till masterprogram öppen 1–15 maj

Anmälan till masterprogram som börjar HT 2024 kommer vara öppen 1–15 maj 2024.

Så går det till att anmäla dig till masterprogram

1. Välj masterprogram

Vilket masterprogram du kan välja beror på vilken civilingenjörsutbildning du läser. Ett antal masterprogram är mappade till varje civilingenjörsprogram. Här kan du se vilka masterprogram som är mappade till just ditt program: Mappade masterprogram . Du kan också se vilka masterprogram du kan välja i utbildningsplanen för ditt program. De masterprogram som är mappade till ditt program har du platsgaranti på. 

Utbildningsplaner

2. Se till att du är behörig 

För att kunna påbörja ett masterprogram måste du uppfylla behörighetskraven för masterprogrammet samt även uppfylla kraven för uppflyttning till avancerad nivå. Totalt ska minst 165 hp vara slutförda från årskurs 1–3 på ditt civilingenjörsprogram på KTH. I detta ska ingå:

  • minst 110 hp från årskurs 1–2
  • slutfört examensarbete för kandidatexamen

Behörighetskraven för masterprogrammet hittar du i utbildningsplanen . Om du inte hinner bli behörig i tid och stryks som obehörig i urvalet, ta kontakt med studievägledaren för sitt civilingenjörsprogram så kan ni lägga upp en plan för hur du ska uppfylla behörighetskraven.

Studievägledare för ditt program

3. Anmäl dig till masterprogram

Anmälan görs på antagning.se  1-15 maj 2024. Du kan endast välja ett av de alternativ som du kan läsa inom ditt civilingenjörsprogram. Du får antagningsbeskedet via ditt konto på antagning.se 12 augusti.

Vill du läsa ett masterprogram som inte är knutet till ditt civilingenjörsprogram? 

Du kan välja att läsa ett annat masterprogram än de som är mappade till ditt civilingenjörsprogram men då konkurrerar du om platserna på samma sätt som övriga sökanden, det vill säga det finns inga platsgarantier.

Här hittar du KTH:s alla masterprogram och hur du anmäler dig: Master- och magisterutbildning .

Är du inte civilingenjörsstudent på KTH men vill läsa ett masterprogram här? 

Här hittar du information om vilka program som finns och hur du anmäler dig: Master- och magisterutbildning .