Till innehåll på sidan

Anmälan till masterprogram för studenter på KTH:s civilingenjörsprogram

Denna information riktar sig till dig som går i årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram på KTH och ska anmäla dig till ett masterprogram inom ditt civilingenjörsprogram till nästkommande höst.

Anmälan

Anmälan görs på antagning.se  under två veckor i början av maj varje år och du kan endast välja ett av de alternativ som du kan läsa inom ditt civilingenjörsprogram. Under länken till ditt program nedan hittar du vilka masterprogram som är knutna och sökbara till ditt civilingenjörsprogram. Du får antagningsbeskedet via ditt konto på antagning.se i augusti.

Behörighetskrav

De särskilda behörighetskraven hittar du i masterprogrammens utbildningsplaner. Förutom dessa måste du även uppfylla kraven för uppflyttning till avancerad nivå. Totalt ska minst 165 hp vara slutförda från årskurs 1–3 på ett civilingenjörsprogram på KTH (se vilka i listan nedan). I detta ska ingå:

  • minst 110 hp från årskurs 1–2
  • slutfört examensarbete för kandidatexamen

Civilingenjörsutbildning i bioteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CBIOT, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i datateknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CDATE, 300 hp)    

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CDEPR, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CELTE, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, antagna/kull fr.o.m. HT10 (CENMI 300 hp)

CIvilingenjörsutbildning i farkostteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07(CFATE, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CINEK, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet, antagna/kull fr.o.m. HT18 (CITEH, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CINTE, 300 hp)    

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CMAST, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i materialdesign, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CMATD, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, antagna/kull fr.o.m. HT08 (CMEDT, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i medieteknik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CMETE, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CSAMH, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, antagna/kull fr.o.m. HT07 (CTFYS, 300 hp)

Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, antagna/kull fr.o.m. HT13 (CTKEM, 300 hp)    

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, antagna/kull fr.o.m. HT20 (CTMAT, 300 hp)

För dig som vill påbörja ett masterprogram utanför dem som är knutna till ditt civilingenjörsprogram

För dig som vill söka ett masterprogram utanför dem som nämns i din utbildningsplan gör det via universityadmissions.se  senast 16 januari 2023 för engelskspråkiga program och via antagning.se  senast 17 april, 2023 för svenskspråkiga program. Du konkurrerar om platserna på samma sätt som alla andra sökande. Mer information om dessa program hittar du här: Master och Magisterutbildning .

För dig som inte går ett civilingenjörsprogram på KTH och vill läsa ett masterprogram på KTH

Anmälan görs via universityadmissions.se för engelskspråkiga program och via universityadmissions.se för svenskspråkiga program. Mer information om dessa program hittar du här: Master och Magisterutbildning .