Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Val under studierna

Under dina studier gör du olika val, exempelvis val av kurser, inriktning, masterprogram eller spår.

Planera dina studier utifrån utbildningsplanen

Utgå alltid från utbildningsplanen när du ska planera dina studier. När du går in i din utbildningsplan ska du alltid välja det året du började dina studier på det aktuella programmet på KTH. Du kan gå in i Ladok och se vilket år som gäller för dina studier.

Hitta utbildningsplan (Kurs- och programkatalogen)

Behöver du studievägledning?

När du ska välja under studierna är det bra att fundera på dina intresseområden, vad du vill arbeta med efter studierna och eventuell fortsättning på studier i form av masterprogram eller forskning. Du kan kontakta din studievägledare om du behöver vägledning i studierna. 

Kontakta utbildningsprogram

Så fungerar det

Val och anmälan av kurser

Som programstudent på KTH ska du anmäla dig till de kurser inom ditt program som du ska följa under nästkommande termin. Anmälan till kurser inom program (AKP) sker via antagning.se inför varje ny termin. Under vissa delar av programmet kan du ha möjlighet att välja mellan olika kurser inom programmet. Du hittar information om vad som gäller för dig i din utbildningsplan. 

Anmälan till kurs inom program (AKP)

Hitta utbildningsplan (Kurs- och programkatalogen)

Kurser inom språk och kommunikation

KTH har kurser på olika nivåer i engelska, franska, italienska, tyska, spanska, kinesiska och japanska, samt i retorik, kommunikation och global kompetens.

Val och anmälan av masterprogram

I årskurs 3 ska du som läser ett civilingenjörsprogram på KTH välja och anmäla dig till ett masterprogram inom ditt civilingenjörsprogram. 

Mastermässa

Val och anmälan av inriktning eller spår

Inom vissa program ska du välja inriktning eller spår. Du kan kontakta din studievägledare om du vill ha information om hur val och anmälan går till för ditt program. 

Kontakta utbildningsprogram