Till innehåll på sidan

Programstudenter

Som svensktalande programstudent finns det många kurser du kan läsa under din tid på KTH. Det finns kurser på olika nivåer i engelska, franska, italienska, tyska, spanska, kinesiska och japanska, samt i retorik, kommunikation och global kompetens. Många kurser ges på kvällstid eller på distans.

Så här går det till

Språkkurser

  1. Först gör du ett placeringstest  så att du hamnar på rätt nivå.
  2. Därefter anmäler du dig till de poänggivande kurserna under anmälningsperioderna via antagning.se . Ska du studera utomlands är det viktigt att påbörja dina språkstudier i god tid.
  3. Får du problem eller är sen med din anmälan, får du hjälp av din studievägledare. 

Språkcaféer och språktandem

Det är aktiviteter där du kan utveckla dina kunskaper i samtal med andra studenter. Språkcafé  kräver ingen föranmälan och språktandem anmäler du dig till här

Övriga kurser

Anmäl dig till de poänggivande kurserna under anmälningsperioderna via antagning.se

Utbud

Certifikat i global kompetens

2023-11-20

Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. KTH-studenter behöver i sina kommande yrkesroller behärska enkla och effektiva metoder för att arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt med personlig och kulturell variation i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. För att möta dessa behov erbjuder KTH ett certifikat i global kompetens.

Interkulturell kompetens

2022-09-06

I dina framtida roller behöver du kunna förstå, kommunicera och arbeta i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. Global kompetens efterfrågas allt mer i yrkeslivet och är en förutsättning för att arbeta framgångsrikt i vårt globala samhälle. Den här kursen hjälper dig utveckla den kompetensen.

Japanska på KTH

2023-05-04

Språkkompetens och interkulturell kommunikation är två av de kompetenser som efterfrågas både i arbetslivet och i vardagssituationen. Utöver möjligheten att direkt ha kontakt med över 120 miljoner japaner ger kunskap i det japanska språket dig nyckeln till nya spännande upplevelser, både i klassrummet och i Japan.

Kommunicera på engelska

2022-09-08

Våra kurser i kommunikation på engelska kommer att öka ditt språkliga självförtroende, visa hur du undviker misstag samt utveckla din förmåga att effektivt läsa och skriva på engelska i dina studier och i arbetslivet. Enkelt uttryckt: vårt mål är att hjälpa dig att förbättra din engelska!

Poänggivande kurser i svenska

2023-10-19

Våra poänggivande kurser i svenska ger internationella studenter möjlighet att snabbt uppnå en hög nivå i svenska. Kurserna är utformade efter internationella ingenjörsstudenters behov och innehåller teman och vokabulär som är relevant för denna grupp.

Retorikkurser på KTH

2022-09-08

Att göra sin kompetens tillgänglig i olika situationer och för olika målgrupper är en nödvändighet för dagens ingenjörer. Men hur ska du nå fram med ditt budskap till olika mottagare i olika sammanhang? En kurs i retorik kommer att lära dig hur vetenskapliga framsteg kan och behöver kommuniceras för att få reella konsekvenser för vårt samhälle och vår omvärld.

Språkcafé

2024-02-27

Att gå till ett språkcafé är ett avslappnat men effektivt sätt att underhålla och förbättra din tal- och lyssningsförmåga. Det är också ett tillfälle att träffa människor från hela världen och lära sig mer om deras länder och kulturer. KTH:s språkcaféer i olika språk erbjuds från och med vecka 5 till vecka 18 på KTH biblioteket.

Tandem - KTH:s språkpartnerprogram

2023-12-01

Förbättra språkkunskaperna, förbered dig inför dina utlandsstudier eller ta chansen att lära känna en person från ett annat land för att vidga dina vyer. Tandem språkpartnerprogram är ett initiativ från Språk och kommunikation riktat till alla studenter och anställda på KTH. Genom Tandem kan du träffa någon som har ditt valda språk som modersmål och därigenom förbättra dina färdigheter i främmande språk och utbyta information om studier, arbete eller intressen.

Virtuellt utbyte för studenter inom Unite!

2022-11-09

Genom den europeiska universitetsalliansen Unite! erbjuder KTH och de andra partnerinstitutionerna kurser i språk, kommunikation och global kompetens. Kurserna ges online, tas hemifrån och är öppna för alla studenter som är registrerade på någon av Unite!s partnerinstitutioner.