Till innehåll på sidan

Programstudenter

Som svensktalande programstudent finns det många kurser du kan läsa under din tid på KTH. Det finns kurser på olika nivåer i engelska, franska, italienska, tyska, spanska, kinesiska och japanska, samt i retorik, kommunikation och global kompetens. Många kurser ges på kvällstid eller på distans.

Så här går det till

Språkkurser

  1. Först gör du ett placeringstest  så att du hamnar på rätt nivå.
  2. Därefter anmäler du dig till de poänggivande kurserna under anmälningsperioderna via antagning.se . Ska du studera utomlands är det viktigt att påbörja dina språkstudier i god tid.
  3. Får du problem eller är sen med din anmälan, får du hjälp av din studievägledare. 

Språkcaféer och språktandem

Det är aktiviteter där du kan utveckla dina kunskaper i samtal med andra studenter. Språkcafé  kräver ingen föranmälan och språktandem anmäler du dig till här

Övriga kurser

Anmäl dig till de poänggivande kurserna under anmälningsperioderna via antagning.se

Utbud

Certifikat i global kompetens

2022-09-06

Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. KTH-studenter behöver i sina kommande yrkesroller behärska enkla och effektiva metoder för att arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt med personlig och kulturell variation i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. För att möta dessa behov erbjuder KTH ett certifikat i global kompetens.

Franska på KTH

2022-09-16

Språkkompetens och global kompetens är framgångsfaktorer inom många yrken och en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. Franska är ett av EUs arbetsspråk samt talas på alla kontinenter, inte minst i Afrika vilket visar en mycket stark tillväxt och utvecklingspotential.
De franskkurser som erbjuds av KTH har en internationell prägel vilket underlättar det professionella utbytet, studentrörligheten, och kan främja skapandet av samarbetsprojekt i utvecklingsländer.

Interkulturell kompetens

2022-09-06

I dina framtida roller behöver du kunna förstå, kommunicera och arbeta i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. Global kompetens efterfrågas allt mer i yrkeslivet och är en förutsättning för att arbeta framgångsrikt i vårt globala samhälle. Den här kursen hjälper dig utveckla den kompetensen.

Italienska på KTH

2022-10-07

Italienska talas av ca 70 miljoner människor, förutom i Italien främst i södra Schweiz. Dessutom talas italienska som första eller andra språk av italienska utvandrare i många länder världen över.

Japanska på KTH

2022-10-07

Språkkompetens och interkulturell kommunikation är två av de kompetenser som efterfrågas både i arbetslivet och i vardagssituationen. Utöver möjligheten att direkt ha kontakt med över 120 miljoner japaner ger kunskap i det japanska språket dig nyckeln till nya spännande upplevelser, både i klassrummet och i Japan.

Kinesiska på KTH

2022-09-02

Kina är en av världens mest inflytelserika stater, med en imponerande ekonomisk och teknisk utveckling. Kinesiska är inte bara världens mest talade modersmål, det är också ett allt viktigare internationellt handelsspråk och det näst största språket på Internet. KTH Språk och kommunikation erbjuder kvällskurser för studenter på fyra olika nivåer.

Kommunicera på engelska

2022-09-08

Våra kurser i kommunikation på engelska kommer att öka ditt språkliga självförtroende, visa hur du undviker misstag samt utveckla din förmåga att effektivt läsa och skriva på engelska i dina studier och i arbetslivet. Enkelt uttryckt: vårt mål är att hjälpa dig att förbättra din engelska!

Poänggivande kurser i svenska

2022-10-27

Våra poänggivande kurser i svenska ger internationella studenter möjlighet att snabbt uppnå en hög nivå i svenska. Kurserna är utformade efter internationella ingenjörsstudenters behov och innehåller teman och vokabulär som är relevant för denna grupp.

Retorikkurser på KTH

2022-09-08

Att göra sin kompetens tillgänglig i olika situationer och för olika målgrupper är en nödvändighet för dagens ingenjörer. Men hur ska du nå fram med ditt budskap till olika mottagare i olika sammanhang? En kurs i retorik kommer att lära dig hur vetenskapliga framsteg kan och behöver kommuniceras för att få reella konsekvenser för vårt samhälle och vår omvärld.

Spanska på KTH

2022-09-01

De spanskkurser som erbjuds av KTH har en internationell prägel vilket underlättar det akademiska utbytet liksom möjligheter för praktik och studier i Spanien eller Latinamerika.

Språkcafé i olika språk

2023-01-17

Att gå till ett språkcafé är ett avslappnat men effektivt sätt att underhålla och förbättra din tal- och lyssningsförmåga. Det är också ett tillfälle att träffa människor från hela världen och lära sig mer om deras länder och kulturer. KTH:s språkcaféer i olika språk erbjuds från och med vecka 5 till vecka 20 på bibliotekets foajé.

Tandem - KTH:s språkpartnerprogram

2022-09-26

Förbättra språkkunskaperna, förbered dig inför dina utlandsstudier eller ta chansen att lära känna en person från ett annat land för att vidga dina vyer. Tandem språkpartnerprogram är ett initiativ från Språk och kommunikation riktat till alla studenter och anställda på KTH. Genom Tandem kan du träffa någon som har ditt valda språk som modersmål och därigenom förbättra dina färdigheter i främmande språk och utbyta information om studier, arbete eller intressen.

Tyska på KTH

2022-10-07

Språkkompetens och kännedom om ett lands vardag är en av framgångsfaktorerna inom många yrken och en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle.

Virtuellt utbyte för studenter inom Unite!

2022-11-09

Genom den europeiska universitetsalliansen Unite! erbjuder KTH och de andra partnerinstitutionerna kurser i språk, kommunikation och global kompetens. Kurserna ges online, tas hemifrån och är öppna för alla studenter som är registrerade på någon av Unite!s partnerinstitutioner.