Till innehåll på sidan

Anmälningsinformation för programstudenter

Svensktalande programstudenter på KTH anmäler sig till Språk och kommunikations poänggivande kurser under anmälningsperioderna via antagning.se. Får du problem eller är sen med din anmälan, får du hjälp av din studievägledare.

Kurs- och aktivitetsutbud

Foto: Amir Rezai

För programstudenter

Som svensktalande programstudent på KTH kan du läsa poänggivande kurserna i olika språk, retorik på svenska eller engelska och globala kompetenser.

Anmälningsperioder

  • 1-15 maj för höstkurserna
  • 1-15 nov. för vårkurserna

Före anmälan

Placeringstest

Kom ihåg att skriva det obligatoriska placeringstestet  före anmälan om du vill gå en kurs som har förkunskapskrav och du inte har gått föregående kurssteg. Har du gått en kurs tidigare hos oss går det bra att söka till nästa nivå utan att göra placeringstestet.

Så här anmäler du dig

Anmälan

Du ansöker under ansökningsperioderna (se ovan).

Anmälan för kurser i i svenska som främmande språk sker via din studievägledning .

Anmälan till övriga poänggivande kurser (t.ex. olika språk, retorik, certifikat i global kompetens) ska göras enligt samma process via antagning.se  som för dina övriga tillvalskurser. Närmare information om hur du gör detta finns på Studentwebben - Anmälan till kurs inom program (AKP) . Har du frågor kan du också vända dig till din studievägledning .

Sen anmälan?

Vid senare anmälan måste du först kontrollera:

  1. att det finns platser kvar på kursen => kontakta Språk och kommunikation
  2. att du är behörig för den => kontakta Språk och kommunikation
  3. att du får läsa kursen => kontakta din studievägledning

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut i så god tid som möjligt via e-post till samtliga antagna sökande före kursstart.

Vid kursstart

Är du inte närvarande vid kursstarten utan ha meddelat oss tidigare, riskerar du att förlora din plats om kursen är fulltecknad. Kurser med för få deltagare strax före eller vid kursstart kan ställas in, slås ihop med annan kurs under samma period eller få en nedskärning av antalet lektioner. Antalet deltagare i kurserna är begränsat.

Kontakt vid problem

Om du får problem med din ansökan via antagning.se eller om du missat ansökningsdeadline, kontakta då din studievägledare  för hjälp.

För övriga frågor, kontakta language-communication@kth.se  .