Institutionen för lärande

En genomtänkt ansats till livslångt lärande är viktig för framtiden och Sverige. Lärande på KTH har samlat forskning kring lärande i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) och digitalt lärande för att kunna ta ett helhetsgrepp på forskning i lärande på alla nivåer, från förskolan till högskolan.

Organisation

Institutionen för lärande tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM)  och är organiserat i tre enheter och ett centrum:

Forskningsområden