Till innehåll på sidan

Institutionen för lärande

En genomtänkt ansats till livslångt lärande är viktig för framtiden och för Sverige. Lärande på KTH har samlat forskning kring lärande i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), global kompetens och digitalt lärande för att kunna ta ett helhetsgrepp på forskning i lärande på alla nivåer, från förskolan till högskolan.

En banner bild med ett barn som forskar, telfon, KTH bilbiotek och Stad skyline illustration

Forskningen på Lärande

Lärande på 2 min

Organisation

Institutionen för lärande tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM)  och är organiserat i tre avdelningar och ett centrum:

Forskningsområden

Samhällsnytta 

Svart tavla med enkla matematiska formler.
Foto: Chuk Yong på Pixabay

KTH-forskning vässar skolors lärande

Tre Stockholmskommuner har fått chansen att både bidra till och ta del av forskning som KTH:s lärarstudenter gör i sina examensarbeten. Projektet "KULF" som leds från Institutionen för Lärande har fåt...

Läs artikeln
Bild på webbsidan Mattecoach.se med två personer i förgrunden.

Mattecoach på nätet minskar klyftorna

Mattecoach på nätet erbjuder ungdomar i åldern 12–19 år hjälp med matematik. Det sker genom online-coaching med hjälp av textmeddelanden och en delad digital whiteboard. Coacherna är lärarstudenter vi...

Läs artikeln
Vetenskapliga tidskrifter på hög.

BibCap

En avancerad bibliometrisk analyskapacitet gör det möjligt att jämföra universitet och högskolor, forskningsinstitut, företag och andra organisationer över tid. Att se hur de positionerar sig i förhål...

Läs artikeln

ITM-skolans samhällsnytta - Impact