Till innehåll på sidan

Institutionen för lärande

En genomtänkt ansats till livslångt lärande är viktig för framtiden och för Sverige. Lärande på KTH har samlat forskning kring lärande i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), global kompetens och digitalt lärande för att kunna ta ett helhetsgrepp på forskning i lärande på alla nivåer, från förskolan till högskolan.

Organisation

Institutionen för lärande tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM)  och är organiserat i tre enheter och ett centrum:

Forskningsområden

Samhällsnytta

Bild på webbsidan Mattecoach.se med två personer i förgrunden.

Mattecoach på nätet minskar klyftorna

Mattecoach på nätet erbjuder ungdomar i åldern 12–19 år hjälp med matematik. Det sker genom online-coaching med hjälp av textmeddelanden och en delad ...

Läs artikeln
Vetenskapliga tidskrifter på hög.

BibCap

En avancerad bibliometrisk analyskapacitet gör det möjligt att jämföra universitet och högskolor, forskningsinstitut, företag och andra organisationer...

Läs artikeln
Ett 10-tal lärare från afrikanska universitet deltog i mars i en workshop om Studentcentrerat lärande på KTH. Här besöker de Visualisation Studio på KTH. (Foto: Sara Nyberg)

KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten

ITM ska göra fem afrikanska universitet till bäst i klassen på entreprenörskap och undervisningsmetoder. Tillsammans med några europeiska lärosäten sk...

Läs artikeln

 Se fler exempel från ITM-skolan: ITM-skolans samhällsnytta - Impact 

Kalender