Till innehåll på sidan

Lärande i STEM

Lärande i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) är en av 4 avdelningar vid Institutionen för lärande som tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH. Avdelning utgörs av tre forskningsgrupper: Forskning och utveckling inom högre utbildning, Ingenjörsutbildning och Teknikens och naturvetenskapens didaktik (NT-didaktik). Utöver egen forskning och utveckling har avdelning KTH-övergripande uppdrag och kompetens kring ingenjörsutbildning.

Organisation

Lärande i STEM (LiSTEM) bedriver utbildning på alla nivåer, forskning- och utvecklingsarbete samt ger stöd till KTH. Samarbete inom och utom KTH sker kontinuerligt. Återkommande samarbetspartners är Stockholms universitet (SU) och CETIS- Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan. SU tillsammans med Skolverket är återkommande uppdragsgivare.

Forskningsområden

Avdelningschef