KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Företagsfinansierade stipendier

KTH Global Talent Programme erbjuder en unik möjlighet till global synlighet och rekrytering av internationella talanger inom ert företags verksamhetsområde. Genom företagsfinansierade stipendier får ni möjlighet att möta och forma framtida kompetens.