Till innehåll på sidan

KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Aktuellt inom samverkan

Enligt Mikael Östling bör samverkansskicklighet inom akademin värderas högre. (Foto: Håkan Lindgren)
Enligt Mikael Östling bör samverkansskicklighet inom akademin värderas högre. (Foto: Håkan Lindgren) Publicerad 2021-06-15

”Samverkansförmåga bör värderas högre”

Mer och fler utbyten mellan akademin och det omgivande samhället tjänar vi alla på och det driver samhällsutvecklingen framåt. Därför bör kompetens inom samverkan värderas högre. Det säger Mikael Östling, prorektor och ansvarig för strategisk samverkan på KTH.

Läs mer om personrörlighet

Erbjudanden för företag

Annonsera exjobb

Hjärnkraft till ditt företag eller en ny infallsvinkel på ett problem?

Via KTH Exjobbportal når du på ett enkelt sätt våra studenter som kan bidra med ny kompetens till ditt företag.
Lägg kostnadsfritt in förslag på frågeställningar eller utmaningar som ni står inför.

Tillgängliga labb och forskningsmiljöer

KTH erbjuder andra universitet och företag möjligheten att använda labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

Valvet KTH borggård

Kontakta KTH

Vi hjälper till med rådgivning kring strategiska samarbeten med KTH, förmedling av kontakter med forskare och lärare samt information om projektuppdrag och examensarbeten.

Registrera din e-postadress  och håll dig uppdaterad på de samarbetsmöjligheter som finns för dig och ditt företag.