KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Stefan Hagdahl, produktledare på Saab och adjungerad i CASTORS styrelse på KTHB.

– Öppenhet ger bättre produkter

KTH och Saab har ett gemensamt intresse – att utveckla framtidens mjukvara. Det sker i samarbetsprojektet CASTOR, ett forskningscentrum för mjukvaruteknik vid KTH.

Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation framför en byggarbetsplats.

Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag

Företaget Sustainable Innovation är en av KTH:s partners som ska bidra till hållbar stadsutveckling och skapa tillväxt i små och medelstora företag.