KLOSS - Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan

Projektet KLOSS startades av nio lärosäten 2013. Syftet var att skapa förutsättningar för svenska lärosäten att förstärka sin förmåga att arbeta strategiskt med samverkan med det omgivande samhället.

Den 9 november 2015 avslutades projektet med en slutkonferens anordnad av KTH.

Förädla framtiden med oss

Tillsammans med näringslivet vill KTH öka den externa privata finansieringen till KTH. Syftet är att genom långsiktig och hållbar forskning inom strategiskt viktiga områden stärka Sveriges näringsliv och konkurrenskraft.

Aktuellt inom samverkan

KONTAKT

Har du en allmän förfrågan om samarbete med KTH och hur du kan utvecklas med oss?

Registrera dig i vårt företagsnätverk!

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer på KTH via vårt nyhetsbrev och ser till att du blir inbjuden till intressanta event och aktiviteter på KTH. Registrera dig i vårt nätverk!

KTH Exjobbportal

Stöd KTH

KTH Opportunities Fund - Investera i KTH:s studenter och unga forskartalanger

Förädla framtiden med oss - Investera i KTH:s forskning

Personutbyte är en strategisk fråga

Det ska vara möjligt och meriterande med kombinerade karriärer. Specialister verksamma inom forskning och utbildning bidrar utöver sin kunskap med nya värdefulla kontaktytor. För sina huvudarbetsgivare utgör de en viktig resurs för att öka organisationens kontakt med forskningsfronten.

Till sidans topp