Till innehåll på sidan

KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Gruppbild på trappa utomhus

KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning

I omställningen mot ett mer hållbart samhälle är utvecklingen av stark, säker och grön elkraft helt avgörande. KTH och Hitachi ABB Power Grids ingår nu ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt samverka inom forskning och utbildning på detta område.

Industridoktoranden Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik

Isak Rubensson, samhällsekonom på Trafikförvaltningen Region Stockholm, har efter fyra år på KTH:s doktorandutbildning disputerat med sin avhandling kring rättvis kollektivtrafik.

- Nu går jag tillbaka för att se om vi kan implementera mina idéer och den nya kunskapen i organisationen. Samtidigt hoppas jag kunna ha kvar ett ben i forskningen, det har varit fyra mycket spännande år på KTH, säger Isak.

Partnerskapet skapar stor nytta på båda sidor

Något som framstått tydligt under pandemiåret 2020 är hur viktig förmågan till samarbete är mellan regioner och akademi.

– Vårt forskningssamarbete kring mätningarna av virusförekomst i avloppsvattnet är ett bra exempel på det. Det gick förhållandevis snabbt och skapade direkt nytta för vården, förklarar Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm som sedan många år samverkar med KTH.

Prenumerera på utskick

Håll dig uppdaterad på de samarbetsmöjligheter som finns för ditt företag - registrera sin e-postadress och ta del av inbjudningar till event och aktiviteter som vi tror är av intresse för dig och din verksamhet.

Annonsera exjobb i KTH Exjobbportal

Hjärnkraft till ditt företag eller en ny infallsvinkel på ett problem? Via KTH Exjobbportal når du på ett enkelt sätt våra studenter som kan bidra med ny kompetens till ditt företag. Lägg kostnadsfritt in förslag på frågeställningar eller problem, samt annonsera projektuppgifter, praktik- och traineeplatser.

Har du en fråga eller vill komma i kontakt med KTH?

Vi hjälper dig bland annat med rådgivning kring strategiska samarbeten med KTH, förmedling av kontakter med forskare och lärare samt information om projektuppdrag och examensarbeten.