KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

KTH och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården

Region Stockholm och KTH driver en rad forsknings-, innovations- och utbildningsprojekt tillsammans. Under åren har ett 70-tal forskningsprojekt inom hälso- och sjukvård och medicinteknik beviljats medel, bland annat för effektivare diagnos vid luftvägsinfektioner och en metod för att behandla hudcancer.

Förbättrad behandling med artificiell lunga

Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) är en livräddande terapi som via en artificiell lunga kan ta vid då respirator och läkemedel inte längre räcker till. Metoden används för att kritiskt sjuka patienter ska garanteras adekvat gasutbyte och/eller cirkulation (hjärtfunktion).

Forskningsprojektet drivs med stöd av Region Stockholm under ledning av Lisa Prahl Wittberg, docent strömningsmekanik/flerfasströmning vid KTH, och Mikael Broman, överläkare i intensivvård vid ECMO Centrum Karolinska.

Vill du som företag veta hur du kan samverka med KTH?

Håll dig uppdaterad om vad som händer på KTH samt ta del av inbjudningar till event och aktiviteter relevanta för dig och din verksamhet.

Kontakta oss

Har du en fråga, vill presentera ett problem eller veta vem du ska vända dig till - kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Vi underlättar för företag och organisationer att komma i kontakt med akademin för att skapa samarbeten som gynnar båda parter.