Till innehåll på sidan

KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Aktuellt inom samverkan

Enligt Mikael Östling bör samverkansskicklighet inom akademin värderas högre. (Foto: Håkan Lindgren)
Enligt Mikael Östling bör samverkansskicklighet inom akademin värderas högre. (Foto: Håkan Lindgren) Publicerad 2021-06-15

”Samverkansförmåga bör värderas högre”

Mer och fler utbyten mellan akademin och det omgivande samhället tjänar vi alla på och det driver samhällsutvecklingen framåt. Därför bör kompetens inom samverkan värderas högre. Det säger Mikael Östling, prorektor och ansvarig för strategisk samverkan på KTH.

Gruppbild på trappa utomhus

KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning

I omställningen mot ett mer hållbart samhälle är utvecklingen av stark, säker och grön elkraft helt avgörande. KTH och Hitachi ABB Power Grids ingår nu ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt samverka inom forskning och utbildning på detta område.

Erbjudanden för företag

Annonsera exjobb

Hjärnkraft till ditt företag eller en ny infallsvinkel på ett problem?
Via KTH Exjobbportal når du på ett enkelt sätt våra studenter som kan bidra med ny kompetens till ditt företag.
Lägg kostnadsfritt in förslag på frågeställningar eller problem, samt annonsera projektuppgifter, praktik- och traineeplatser.

Tillgängliga labb

Välkommen att ta del av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept. KTH erbjuder andra universitet och företag möjligheten att använda utrustning och instrument för att bidra till att skapa hållbara nationella forskningsinfrastrukturer, innovationer och en positiv samhällsutveckling.

Valvet KTH borggård

Kontakta KTH

Vi hjälper till med rådgivning kring strategiska samarbeten med KTH, förmedling av kontakter med forskare och lärare samt information om projektuppdrag och examensarbeten.

Registrera din e-postadress  och håll dig uppdaterad på de samarbetsmöjligheter som finns för dig och ditt företag.