Till innehåll på sidan

KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”

Något som framstått tydligt under pandemiåret 2020 är hur viktig förmågan till samarbete är mellan regioner och akademi. Grunden för Region Stockholms och KTH:s samverkan lades för flera år sen. Nu skapar partnerskapet stor nytta på båda sidor.
– Vårt forskningssamarbete kring mätningarna av virusförekomst i avloppsvattnet är ett bra exempel på det. Det gick förhållandevis snabbt och skapade direkt nytta för vården, förklarar Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm.

Prenumerera på utskick

Vill ditt företag samarbeta med KTH? Registrera din e-postadress och ta del av samarbetsmöjligheter och aktiviteter relevanta för dig och din verksamhet.

Annonsera exjobb via KTH Exjobbportal

Ny infallsvinkel på en utmaning eller ett problem? Via KTH Exjobbportal når ni på ett enkelt sätt våra studenter som kan bidra med ny kompetens till ditt företag.

Har du en fråga eller vill komma i kontakt med KTH?

Har du en fråga, vill presentera ett problem eller veta vem du ska vända dig till - kontakta oss så hjälper vi dig vidare.