Till innehåll på sidan

KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Aktuella samarbetsprojekt

Gruppbild på borggården KTH campus.

EU:s transportattachéer mötte forskning och innovation på KTH

Den 29 juni fick 60 av EU:s transportattachéer och svenska regeringsrepresentanter lära sig om KTH:s forskning och innovation. Besöket arrangerades av KTH:s transportplattform och skedde i samband med den avslutande delen av det svenska ordförandeskapet i EU.

Gruppbild på studenter i grula västar i en industribyggnad.

Givande studiebesök hos svenska industriföretag

Besök hos KTH:s strategiska partners ABB, Sandvik Coromant, Scania, Ericsson, Hitachi Energy samt Alleima och Northvolt stod på schemat för ett 50-tal master- och MBA-studenter under en vecka i mars, ...

Läs artikeln
Tåg på järnväg i vintermiljö.
KTH och Alstom samarbetar för att utveckla tågtrafiken I Europa som ett led i EU:s satsning på hållbara transporter. (Foto: Alstom/KBD Bilder AB)

KTH och Alstom i samarbete för hållbar järnväg i Europa

EU satsar stort på hållbart resande. Med initiativet EU-Rail är visionen att införa ett integrerat järnvägssystem med hög kapacitet och tillförlitlighet för att minska klimatpåverkan och möta ett ökat...

Läs artikeln
Workshop
KTH Climate Action Centre och Stockholm Environment Institute höll en gemensam workshop 9 december. Foto: Alma Berggren Ek.

Stockholm Environment Institute ny partner till KTH Climate Action Centre

Samskapande och nya lösningar står i fokus för den nya forskningssamverkan mellan KTH Climate Action Centre och miljöforskningsinstitutet SEI. Det gemensamma målet är att snabba på klimatomställningen...

Läs artikeln

Samarbeta med KTH

Testa idéer och verifiera koncept

Ta del av KTH:s resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

Valvet KTH borggård

Inkom med uppdrag i projektkurs

Få nya infallsvinklar på utmaningar ni står inför genom att samarbeta med en eller flera studenter i projektuppdrag.