Till innehåll på sidan

KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

KTH och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården

Region Stockholm och KTH driver en rad forsknings-, innovations- och utbildningsprojekt tillsammans. Under åren har ett 70-tal forskningsprojekt inom hälso- och sjukvård och medicinteknik beviljats medel, bland annat för effektivare diagnos vid luftvägsinfektioner och en metod för att behandla hudcancer.

Prenumerera på nyhetsbrev

Vill ditt företag samarbeta med KTH? Registrera din e-postadress och ta del av samarbetsmöjligheter och aktiviteter relevanta för dig och din verksamhet.

Annonsera exjobb via KTH Exjobbportal

Ny infallsvinkel på en utmaning eller ett problem? Via KTH Exjobbportal når ni på ett enkelt sätt våra studenter som kan bidra med ny kompetens till ditt företag. Lägg kostnadsfritt in förslag på frågeställningar eller problem, samt annonsera projektuppgifter, praktik- och traineeplatser

Har du en fråga eller vill komma i kontakt med KTH?

Har du en fråga, vill presentera ett problem eller veta vem du ska vända dig till - kontakta oss så hjälper vi dig vidare.