KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Prenumerera på våra utskick

Håll dig uppdaterad om vad som händer på KTH samt ta del av inbjudningar till event och aktiviteter relevanta för dig och din verksamhet.

Kontakta oss

Har du en fråga, vill presentera ett problem eller veta vem du ska vända dig till - kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Vi underlättar för företag och organisationer att komma i kontakt med akademin för att skapa samarbeten som gynnar båda parter.

PERSONRÖRLIGHET

Industridoktoranden Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik

Isak Rubensson, samhällsekonom på Trafikförvaltningen Region Stockholm, har efter fyra år på KTH:s doktorandutbildning disputerat med sin avhandling kring rättvis kollektivtrafik.
- Nu går jag tillbaka för att se om vi kan implementera mina idéer och den nya kunskapen i organisationen. Samtidigt hoppas jag kunna ha kvar ett ben i forskningen, det har varit fyra mycket spännande år på KTH, säger Isak.

PERSONRÖRLIGHET

"Att få vara i den akademiska miljön är så mycket värt för mig"

Elena Fersman, forskningschef inom AI på Ericsson och adjungerad professor  inom cyberfysiska system på KTH, inspireras av att behålla kontakten med akademin.
Upplägget med en dag i veckan är bra, eftersom alla inblandade vet att det är onsdagar som gäller. I förra veckan hade vi fullt hus med olika forskare i KTH-lokalerna – en forskningshandledare från industrin, en KTH-forskare, en doktorand från Uppsala… Det är så fint när vi som samlas inte ens tänker på att vi kommer från skilda världar.

Stefan Hagdahl, produktledare på Saab och adjungerad i CASTORS styrelse på KTHB.

SAMVERKANSPROJEKT

– Öppenhet ger bättre produkter

KTH och Saab har ett gemensamt intresse – att utveckla framtidens mjukvara. Det sker i samarbetsprojektet CASTOR, ett forskningscentrum för mjukvaruteknik vid KTH.

Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation framför en byggarbetsplats.

SAMVERKANSPROJEKT

Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag

Företaget Sustainable Innovation är en av KTH:s partners som ska bidra till hållbar stadsutveckling och skapa tillväxt i små och medelstora företag.