Till innehåll på sidan

KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Nyheter och samarbeten

Labbmiljö

Nya avgiftsrutiner ger fler tillgång till KTH:s laboratorier

KTH:s laboratorier och forskningsinfrastrukturer görs mer tillgängliga för företag, organisationer och andra myndigheter från och med den 1 januari 2024. Syftet med att ta ut avgifter för extern användning av KTH:s forskningsinfrastrukturer är att öka användandet av KTH:s värdefulla labb och utrustning.

Vindkraftverk

Projektmedel till forskning inom hållbara transportlösningar och inkludering av vindkraft

Tre projekt beviljades under 2023 forskningsmedel i KTH och Regions Stockholms gemensamma årliga utlysning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering (ToR).

Läs artikeln
Visionsbild Hammarby Kanal, Luma (Bild: Region Stockholm)

KTH och Region Stockholm satsar på samarbete och kunskapsutbyte

Daniel Jonsson, forskare vid institutionen för samhällsplanering och miljö, har utsetts till fortsatt partnerskapsansvarig för Region Stockholm. Han delar med sig av sin syn på rollen och dess betydel...

Läs artikeln
Foto: iStock

KTH och Stockholms stad stärker sitt samarbete

Tina Karrbom Gustavsson, professor vid institutionen för fastigheter och byggande, har precis blivit utsedd till ny partneransvarig för KTH:s strategiska partnerskap med Stockholms stad från och med i...

Läs artikeln

Samarbeta med KTH

Annonsera exjobb

Genom exjobb kan företag/organisationer på ett enkelt sätt samarbeta med KTH:s studenter och ta del av ny kompetens.

Valvet KTH borggård

Projekt i utbildningen

Bidra med projektförslag i utbildningen och få nya infallsvinklar på utmaningar ni står inför.