Till innehåll på sidan

KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Aktuellt

Tilldelning av forskningsmedel från samarbetet KTH och Region Stockholm

KTH och Region Stockholm verkar för forskningssamarbeten som bidrar till att Region Stockholms centrala verksamheter stärks. Sedan 2014 har regionen och KTH tillsammans utlyst forskningsmedel för projekt inom hälsa- och medicinteknik, samt kollektivtrafik och regional planering.

Samarbetsprojekt får medel för att forska om genetikens betydelse för sällsynta diagnoser

Zhenliang Ma ska forska för hållbara transportlösningar – tillsammans med Region Stockholm

KTH och Alstom i samarbete för hållbar järnväg i Europa

Initiativet EU-Rail siktar mot att införa ett integrerat järnvägssystem med hög kapacitet och tillförlitlighet för att minska klimatpåverkan och möta ett ökat transportbehov. KTH har nyligen ingått ett strategiskt partnerskap med transporttillverkaren Alstom och tillsammans med Trafikverket bidrar de med forskning och innovation till EU-satsningen.

Prorektors tips till efterträdare: ”Våga få motstånd”

Porträttbild av Mikael Östling
Foto: Camilla Cherry

För sex år sedan tillträdde Mikael Östling, professor i det fasta tillståndets elektronik, som prorektor. Med ett stort engagemang för frågor rörande samhällsgenomslag och forskningskommunikation har han drivit igenom strategier med avsikt att synliggöra den innovativa forskning som görs på KTH. Han är stolt över sin insats men lämnar sin position vid årsskiftet med ett visst vemod.

Prorektors tips till efterträdare: "Våga få motstånd"

Erbjudanden för företag och organisationer

Annonsera exjobb

Genom exjobb kan företag och organisationer på ett enkelt sätt samarbeta med KTH och ta del av vår kompetens. Annonsera förslag i KTH Exjobbportal och nå tusentals studenter snabbt och kostnadsfritt.

Testa och verifiera koncept i KTH:s labb

Som företag/organisation eller annat lärosäte har ni möjlighet att ta del av KTH:s resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

Valvet KTH borggård

Samarbeta i projekt

Som företag eller organisation har ni möjlighet att få nya infallsvinklar på utmaningar ni står inför genom att samarbeta med en eller flera studenter i projektuppdrag.