KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

ÅRETS ALUMN 2019

Kris i ekonomin väckte uppfinnaren i honom

När Gustav Söderström skulle börja jobba efter studierna rådde allmänt anställningsstopp efter IT-kraschen, så han valde att starta eget. Idag är framgångsrik entreprenör, digital visionär och produktchef på världsföretaget Spotify.

– Öppenhet ger bättre produkter

KTH och Saab har ett gemensamt intresse – att utveckla framtidens mjukvara. Det sker i samarbetsprojektet CASTOR, ett forskningscentrum för mjukvaruteknik vid KTH.

Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag

Thomas Sundén är vd på företaget Sustainable Innovation som är en av KTH:s partners som ska bidra till hållbar stadsutveckling och skapa tillväxt i små och medelstora företag.