Förädla framtiden

Tillsammans med näringslivet gör KTH nu en kraftansträgning för att öka den privata externa finansieringen. Syftet är att genom långsiktg och hållbar forskning inom strategiskt viktiga områden stärka Sveriges näringsliv och konkurrenskraft.

Adjungerade professorer på tapeten

Utan innovationer stannar Sverige – men vem leder arbetet?

Magnus Karlsson, adjungerad professor i Innovation management, har tillsammans med Mats Magnusson, professor i integrerad produktutveckling och Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer skrivit en debattartikel i Ny Teknik om hur förutsättningarna för innovation radikalt har ändrats.

Jonas Runberger kopplar ihop forskning och företag

Jonas Runberger, adjungerad professor i arkitektur med inriktning mot tillämpad digital gestaltning i arkitekturpraktiken jobbar med nätverket InnoChain som kopplar ihop forskningsinstitutioner med arkitektföretag, mjukvaruutvecklare och materialtillverkare från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Schweiz och Österrike.

Vill du veta mer om adjungerade professorer?

Att personer rör sig mellan KTH och omvärdlen, är ett viktigt inslag i KTH-modellen för samverkan. Specialister verksamma inom forskning och utbildning bidrar utöver sin kunskap med nya värdefulla kontaktytor. För sina huvudarbetsgivare utgör de en viktig resurs för att öka organisationens kontakt med forskningsfronten

Christer Norström, adjungerad professor i Datavetenskap har valts in som ledamot i IVAs avdelning för Informationsteknik. Läs mer på IVA:s hemsida www.iva.se/nyheter/tom-johnstone-och-tio-andra-invalda-i-IVA/

Aktuellt inom samverkan

KONTAKT

Har du en allmän förfrågan om samarbete med KTH och hur du kan utvecklas med oss?

Tillgänglig infrastruktur

Tillgängliga resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

KTH Exjobbportal

Investera i våra forskare och studenter

Till sidans topp