Till innehåll på sidan

Investera i framtiden

KTH Campus.

En mötesplats för framtidens forskning

Du som ger en gåva till KTH främjar framtiden genom excellent forskning. Du kan rikta din gåva till den forskning som ligger dig varmast om hjärtat.

Vi på Development Office har lång erfarenhet av att öppna dörrar mellan filantroper och våra främsta KTH-forskare. Hör av dig till oss så skräddarsyr vi nya relevanta mötesplatser för framtidens forskning!

Aishwarya Sajimon.

Stiftelsen KTH-India Scholarship Foundation

Vi önskar hedra minnet av en anonym KTH vän som genom en generös donation möjliggjort bildandet av Stiftelsen KTH-India Scholarship Foundation. Sedan stiftelsens grundande 2012 har två Indiska studenter per år haft möjlighet att studera på masternivå vid KTH när stipendierna bekostat såväl deras terminsavgift som levnadskostnader.

”Stiftelsen har bidragit till ett viktigt internationellt kunskapsutbyte mellan KTH och Indien samt varit en betydande faktor i att kunna attrahera de bästa internationella studenterna till KTH” – Stefan Östlund, vice rektor för globala relationer vid KTH

Läs intervju med stipendiaten Aishwarya Sajimon

KTH India Scholarship

Foto: ö ovanifrån med träd, lite strand och omgiven av algblommande vatten.

Med fokus på Östersjön

KTH har viktig kunskap som kan bidra med lösningar på problemen i Östersjön. För att skapa utväxling och synergier kring projekten som ingår behövs samverkan, engagemang och stöd i form av donationer. Välkommen att vara med på resan mot ett friskare Östersjön!

EU:s transportattachéer mötte forskning och innovation på KTH

Den 29 juni fick 60 av EU:s transportattachéer och svenska regeringsrepresentanter lära sig om KTH:s forskning och innovation. Besöket arrangerades av KTH:s transportplattform och skedde i samband med den avslutande delen av det svenska ordförandeskapet i EU.