Till innehåll på sidan

Bilda en stiftelse

Om du har som avsikt att långsiktigt gynna ett bestämt ändamål är stiftelseformen ett lämpligt sätt att donera pengar.

KTH är för närvarande förvaltare för fler än 100 stiftelser som har tillkommit genom stiftelseförordnanden i form av testamente eller gåvobrev. 

Kontakta stiftelseansvarig

Kontakta stiftelseansvarig Ulrika Bengtsdotter för vidare information.

Ulrika Bengtsdotter
Ulrika Bengtsdotter
stiftelsespecialist 087907038