Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bilda en stiftelse

Om du har som avsikt att långsiktigt gynna ett bestämt ändamål är stiftelseformen ett lämpligt sätt att donera pengar. KTH är för närvarande förvaltare för fler än 100 stiftelser som har tillkommit genom stiftelseförordnanden i form av testamente eller gåvobrev. 

En vanlig anledning att en stiftelse bildas är att någon brinner för ett specifikt ändamål och vill göra skillnad i frågan under en längre tid framöver. Stiftelseförordnandet säkerställer att stiftarens vilja och villkor följs, till exempel hur förmögenheten ska förvaltas och vilka som är möjliga mottagare av medlen.

En stiftelse förvaltar en ekonomisk förmögenhet som en eller flera stiftare har avsatt för ändamålet. Många väljer att stödja forskning i stiftelseform med anledning av att en stiftelse som använder sina inkomster till utbildning eller vetenskaplig forskning i regel är skattebefriad. Avkastningsstiftelser är den vanligaste formen och den delar årligen ut kapitalavkastningen i form av stipendier.

Följande fördelar med stiftelser

  1. Skapa ett arv: En stiftelse fortsätter att stödja utvalt ändamål även efter din bortgång och därmed skapas ett bestående arv. Det är en möjlighet att lämna ett positivt avtryck på kommande generationer.
  2. Långsiktig stabilitet: Genom stiftelseförordnandet bestämmer du vilket ändamål du vill stödja och som förvaltaren, enligt stiftelselagen, måste följa.
  3. Skattebefriad: En stiftelse som delar ut sin avkastning till utbildning och vetenskaplig forskning är i regel skattebefriad.
  4. Hedra minnet av älskad person: Att starta en stiftelse till minne av en älskad person är ett sätt att hedra personens minne. Stiftelsen kan stödja ändamål som var viktiga för den avlidne.
  5. Möjlighet att skapa förändring: En stiftelse ger dig möjlighet att skapa förändring och bidra till att lösa samhällsproblem. Genom att stödja utbildning och vetenskaplig forskning kan du göra skillnad.
  6. Involvera familj och vänner: En möjlighet att involvera familj och vänner i en gemensam sak. Ett sätt att föra en familjetradition vidare.
  7. Belysa: En stiftelse kan lyfta fram och åskådliggöra ett ändamål. En stiftelse kan vara ett sätt att uppmärksamma en fråga och dess betydelse.

Kontakta stiftelseansvarig

Kontakta stiftelseansvarig Ulrika Bengtsdotter för vidare information.

Ulrika Bengtsdotter
Ulrika Bengtsdotter stiftelsespecialist ulribe@kth.se 087907038 Profil