Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet bidrar till KTH:s konkurrenskraft genom att leverera kvalitet och att frigöra resurser för utbildning och forskning. Dessutom ansvarar verksamhetsstödet för att KTH uppfyller sina myndighetsåtaganden. Verksamhetsstödet är organiserat i linje under universitetsdirektören.

Gemensam postadress (om inget annat anges):
Kungliga Tekniska högskolan
100 44 Stockholm
Telefon: 08 790 60 00

Chef för verksamhetsstödet

Universitetsdirektören är chef för verksamhetsstödet (VS) och ansvarar inför rektor för verksamhetsstödets organisering, löpande verksamhet och utveckling. Organiseringen och arbetsuppgifter inom VS avdelningar framgår av Arbets- och delegationsordning för verksamhetsstödet vid KTH.

Universitetsdirektör: Kerstin Jacobsson

E-post: universitetsdirektor@kth.se

Verksamhetsstödets avdelningar

Verksamhetsstödet vid KTH är indelat i olika avdelningar . Varje avdelning leds av en avdelningschef. Avdelningscheferna för verksamhetsstöd till KTH:s skolor är tillika administrativa chefer. Beroende på storleken på avdelningen kan en avdelning delas in i grupper eller enheter och grupper.

De fem avdelningarna med riktat stöd till KTH:s skolor har till skillnad från sakavdelningarna de specifika uppgifterna att:

  • tillhandahålla ett tillgängligt verksamhetsstöd och ledningsstöd inom skolans alla organisatoriska nivåer
  • stödja beredningen av ärenden inför beslut inom skolan
  • bereda skolans arbets- och delegationsordnin
  • bereda och samordna skolans verksamhetsplan och budget inom verksamhetsstödet.